Młyny Rothera odzyskują blask. Jedną z atrakcji będzie taras widokowyUM Bydgoszcz - 24-07-2020 11:35


Młyny Rothera to jedna w ważniejszych inwestycji w Bydgoszczy. Już zachwycają  bydgoszczan, a w przyszłości mają przyciągnąć turystów do miasta. Jednym z najciekawszych elementów rewitalizowanych zabudowań młyna i spichrzy na Wyspie Młyńskiej będzie taras widokowy. Trwają prace wykończeniowe.

Konstrukcja biegnąca na szczycie gmachu liczyć ma łącznie około 48 metrów i ma szerokość niespełna 2 metrów. Znacznie bardziej imponujące rozmiary mają tarasy na poziomie parteru. Taras widokowy znajdzie się około 17 metrów wyżej niż poziom podłogi na parterze. Zapewni dzięki temu doskonały widok m.in. na zakole Brdy, Wyspę Młyńska i Bydgoską Wenecję.

Młyny Rothera to nie tylko odrestaurowany historyczny budynek. To przede wszystkim Park Kultury, który tam powstaje. W tej chwili trwają prace nad przygotowaniem wystaw i wnętrz. Bydgoszcz planuje ogłoszenie konkursów na projekt aranżacji wnętrz kompleksu i koncepcje wizualno-przestrzenne wystaw w Młynie. Aktualnie bydgoscy samorządowcy pracują nad przygotowaniem do zarządzania kompleksem, budowaniem zespołu instytucji i nawiązywaniem współpracy z partnerami. Pracują też nad tworzeniem treści wystaw, które powstaną przy zaangażowaniu różnych środowisk oraz bydgoszczan. - Na pewno we wrześniu będziemy mówić już o tych szczegółowych koncepcjach i już nie tylko pomysłach, ale też rozwiązaniach. Równolegle pracujemy nad programem. Też we wrześniu zaprosimy do konsultacji wybranych elementów programu, czyli tego, co się ma w tej przestrzeni dziać - zapewnia Sławomir Czarnecki, dyrektor Parku Kultury.

Cały obiekt składający się ze Spichrza Zbożowego (od strony Brdy), Spichrza Mącznego (od strony ul. Mennica) i łączącego je młyna przechodzi kompleksową rewitalizację. Miasto pozyskało na ten cel unijne fundusze w kwocie ponad 25 mln zł. Koszt obecnie prowadzonych prac to około 95 mln zł. Obiektem zgodnie z uchwałą Rady Miasta zarządzać będzie nowa miejska instytucja – Park Kultury.