Modernizacja dworca i budowa węzła przesiadkowego w Gorzowie Wlkp.Propertydesign.pl - 20-07-2017 11:00


PKP S.A. podpisała porozumienie z Miastem Gorzów w sprawie wypracowania wspólnej koncepcji dla planowanej inwestycji w Gorzowie Wielkopolskim. Prace obejmą budowę węzła przesiadkowego i modernizację dworca kolejowego.

Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad i warunków wspólnego przygotowania koncepcji, obejmującej budowę węzła przesiadkowego i modernizację dworca kolejowego w Gorzowie Wielkopolskim. Dzięki współpracy powstanie spójny projekt, który będzie odpowiadał na potrzeby podróżnych i mieszkańców miasta.

Obecnie PKP S.A. prowadzi prace nad projektem modernizacji wybranych dworców przy liniach kolejowych nr 3, 203 oraz 358, w tym dla dworca w Gorzowie. Miasto pojęło natomiast działania związane z projektem budowy węzła przesiadkowego przy dworcu kolejowym wraz z przebudową infrastruktury tramwajowej. Zakres prac realizowanych przez PKP S.A. będzie znany po opracowaniu koncepcji dla całej inwestycji. Obecnie miasto jest na etapie przygotowania postępowania na wybór wykonawcy, który zajmie się przygotowaniem koncepcji.