Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg na budowę Centrum Obsługi OdwiedzającychPAP - 11-10-2019 17:00


Do końca marca 2023 r. powstać ma nowe Centrum Obsługi Odwiedzających Miejsce Pamięci Auschwitz. W piątek ogłoszony został przetarg na wykonawcę. Firma, która zwycięży, będzie miała 36 miesięcy na wywiązanie się z umowy – podało Muzeum Auschwitz.

Termin składania ofert upływa 28 listopada.

To już druga próba wyłonienia wykonawcy Centrum. Poprzednia została unieważniona w połowie br., gdyż kwoty, których żądały firmy, znacząco przekraczały sumę, jaką mogło przeznaczyć na ten cel muzeum. Wówczas placówka szacowała, że realizacja projektu będzie kosztowała ok. 40 mln zł. Na przetarg wpłynęły dwie oferty. Pierwsza przewyższała limit o 20,1 mln zł, a druga o 37,2 mln zł.

Muzeum, aby sfinansować realizację projektu, mogło wówczas liczyć na fundusze z UE oraz resortu kultury.

Krótko po fiasku pierwszego przetargu wsparcie finansowe w wysokości 5,5 mln USD zadeklarowała amerykańska organizacja dobroczynna Auschwitz-Birkenau Memorial Foundation. W połowie sierpnia dyrektor Muzeum Piotr Cywiński podpisał w tej sprawie umowę. W imieniu darczyńców sygnowali ją Ronald Lauder oraz Joel Citron.

Cywiński mówił wówczas, że projekt nowego Centrum jest na miarę XXI w. "W ramach tej nowej infrastruktury powstanie nie tylko nowy parking, czy nowe wejście do Muzeum, ale także nowa przestrzeń wystawiennicza, kino oraz hostel na potrzeby edukacji, konferencji czy wolontariatu. Tak ambitnie zarysowanych inwestycji nie bylibyśmy w stanie zrealizować bez pomocy darczyńców prywatnych - ludzi, którzy w całej rozciągłości i bardzo odpowiedzialnie czują, jak wielką rolę ma do odegrania pamięć" - podkreślił.

Inwestycja jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć Muzeum Auschwitz. Wicedyrektor Muzeum Andrzej Kacorzyk wielokrotnie podkreślał, że jest ona niezbędna z uwagi na ciągle rosnącą liczbę odwiedzających. W ub.r. Miejsce Pamięci odwiedziło 2,15 mln osób.

Nowe Centrum powstanie w bezpośredniej bliskości byłego niemieckiego obozu Auschwitz I, na terenie, gdzie przed wybuchem wojny usytuowane były bunkry amunicyjne koszar Wojska Polskiego. Podczas okupacji obszar należał do KL Auschwitz. Początkowo istniała tam żwirownia. 22 listopada 1940 r. Niemcy rozstrzelali w niej 40 Polaków. Była to pierwsza egzekucja wykonana w ten sposób w obozie.

W latach 1941-43 Niemcy wybudowali tam rzeźnię, która zaopatrywała załogę obozu w mięso i wędliny, a także mleczarnię. W pobliżu mieściły się ogródki warzywne dla SS, warsztat samochodowy, a część terenu użytkowano jako pole uprawne roślin paszowych. Po wojnie istniała tam baza autobusowa. Została zlikwidowana. Kilka lat temu teren stał się własnością Muzeum Auschwitz.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. Były obóz w 1979 r. został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.