Muzeum Auschwitz przystępuje do tworzenia siedziby centrum edukacjiPAP - 22-12-2016 14:29


Muzeum Auschwitz przystępuje do tworzenia siedziby swojego centrum edukacji. Rozpisało przetarg ograniczony na adaptację budynku tzw. Starego Teatru, położonego tuż obok byłego niemieckiego obozu Auschwitz. Siedziba otwarta ma zostać w 2019 r.

W ogłoszeniu przetargu placówka wskazała, że firmy mogą składać oferty do 6 lutego przyszłego roku.

Zakres projektu obejmuje przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania "Starego Teatru" dla potrzeb działalności Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście (MCEAH) wraz z pracami konserwatorskimi. W ramach inwestycji m.in. zmieniona zostanie konstrukcja i poszycie dachu, wymieniona lub wzmocniona część stropów. Wewnątrz wymienione zostaną wszystkie instalacje. Wykonane zostaną też prace konserwatorskie elewacji.

Muzeum podało, że w budynku ma powstać przestrzeń edukacyjna i ekspozycyjna o charakterze multimedialnym wraz z niezbędnym zapleczem technicznym i obsługowym. Obiekt mieścić będzie m.in. sale konferencyjne, czytelnię z biblioteką, lektoria oraz pomieszczenia biurowe.

Budynek, który będzie siedzibą prowadzonego przez Muzeum Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, jest położony przy murach byłego niemieckiego obozu Auschwitz, w pobliżu Bloku 11. Podczas działania obozu służył on Niemcom jako magazyn. Składowali tam m.in. zapasy cyklonu B, którego używali do masowego uśmiercania ludzi w komorach gazowych Auschwitz II-Birkenau. Budynek jest obecnie nieużytkowany.

Centrum prowadzi wszystkie działania edukacyjne Muzeum Auschwitz. Zdaniem szefa MCEAH Andrzeja Kacorzyka organizuje ono m.in. pogłębione, dłuższe wizyty w Muzeum, poszerzone o warsztaty, wykłady, czy dyskusje. W ub.r. skorzystało z nich 11 tys. osób. Prowadzi też szkolenia dla edukatorów i przewodników, którzy oprowadzają po byłym niemieckim obozie Auschwitz. Organizuje wystawy i zajmuje się wolontariatem.

Siedziba Centrum ma umożliwić rozwój jego działalności. Dyrektor Muzeum Piotr Cywiński wielokrotnie zwracał uwagę, że jest to niezwykle ważne w czasie, gdy wypaczana bywa podstawowa prawda o Auschwitz. "Polska nie powinna zaniedbywać wyposażenia siebie we właściwe narzędzia edukacji, aby się temu przeciwstawić" - mówił wiosną 2014 r. Także resort kultury wielokrotnie bardzo pozytywnie oceniał ideę projektu, a jego realizację uważa za bardzo potrzebną.

Muzeum posiada pełną dokumentację, która umożliwia rozpoczęcie prac. Dotychczas brakowało jedynie pieniędzy. We wrześniu wicepremier i minister kultury prof. Piotr Gliński podpisał jednak w Oświęcimiu umowę na dofinansowanie adaptacji zabytkowego budynku z funduszy UE. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 30 mln zł. Ponad 20 mln zł będzie pochodziło z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Jak zapowiedział Andrzej Kacorzyk prace rozpoczną się w 2017 r. Otwarcie zaplanowano na połowę 2019 r.

Sprawa siedziby Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, powołanego w 2005 r. podczas uroczystości 60. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu, od lat nie mogła znaleźć rozwiązania. Początkowo prace uniemożliwiał brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wokół Miejsca Pamięci. W 2009 r. dzięki zabiegom Muzeum inwestycja uzyskała status celu publicznego, co pozwalało na start, ale wtedy zabrakło pieniędzy.

O wsparcie finansowe projektu do rządu wielokrotnie apelowała Międzynarodowa Rada Oświęcimska. Niezależnie od tego pojawił się darczyńca, który był gotów sfinansować 75 proc. kosztów inwestycji, ale wówczas pojawiły się kłopoty z interpretacją regulacji ustawowych dotyczących spraw własnościowych. Ich rozstrzygnięcie zajęło rok. Choć budynek trafił ostatecznie w ręce Muzeum, to przedłużająca się procedura zniechęciła ofiarodawcę, który się wycofał.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała też sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości. W 1947 r. powstało Muzeum, które obejmuje byłe obozy Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau.