Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej szuka wykonawcy adaptacji siedzibyPAP - 03-02-2020 09:27


Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej ogłosiło przetarg, który ma wyłonić wykonawcę remontu i przebudowy zabytkowego budynku, przeznaczonego na siedzibę placówki – poinformowała dyrektor Muzeum Dorota Mleczko.

Placówka będzie przypominać m.in. o mieszkańcach, którzy pomagali więźniom Auschwitz. Powstanie w zabytkowym budynku zwanym Lagerhaus, który jest położony ok. 200 m od byłego niemieckiego obozu Auschwitz

"Termin składania ofert został wyznaczony na 14 lutego. W przypadku pojawienia się dodatkowych, istotnych pytań dotyczących zamówienia, może on ulec przesunięciu" - powiedziała dyrektor tworzonego muzeum. Dodała, że "rozpoczęcie prac budowlanych jest w dużej mierze zdeterminowane tym, kiedy uda się wyłonić i podpisać umowę z wykonawcą".

Z dokumentacji przetargowej wynika, że wyłoniony wykonawca będzie miał czas na wywiązanie się z umowy do 30 czerwca 2021 r. Wymagany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie upływa z 30 listopada 2021 r.

Wiceminister kultury Jarosław Sellin w 2018 r. zapowiadał, że uroczyste otwarcie mogłoby się odbyć 27 stycznia 2022 r., w 77. rocznicę wyzwolenia KL Auschwitz.

"Co do przewidywanego terminu otwarcia muzeum na chwilę obecną nie ma przesłanek do jego zmiany, ale na tak wczesnym etapie - nie rozpoczęły się jeszcze prace budowlane - nie możemy podawać żadnej konkretnej daty" - zaznaczyła Mleczko.

Muzeum poświęcone będzie tym, którzy nieśli pomoc więźniom niemieckiego obozu Auschwitz - mieszkańcom Oświęcimia i okolicy oraz polskiemu ruchowi oporu. Historycy z Muzeum Auschwitz ustalili ok. 1,2 tys. nazwisk osób, które pomagały więźniom. Na terenie przyobozowym działał też ruch oporu, a szczególnie oddział partyzancki Armii Krajowej "Sosienki" pod dowództwem mjr. Jana Wawrzyczka.

List intencyjny w sprawie utworzenia Muzeum podpisali 14 czerwca 2017 r. podczas uroczystości pierwszej deportacji Polaków do niemieckiego obozu Auschwitz wicepremier prof. Piotr Gliński i ówczesny starosta oświęcimski Zbigniew Starzec. Rok później wiceminister kultury Jarosław Sellin zawarł ze starostwem umowę w sprawie finansowania instytucji. Resort zobowiązał się do przekazywania dotacji po 2 mln zł rocznie na bieżącą działalność. Ponadto 35 mln zł przeznaczono na inwestycje. Powiat zadeklarował przeznaczanie przez 10 lat po 500 tys. zł rocznie na bieżące potrzeby placówki.

W ub.r. rozstrzygnięty został przetarg na przygotowanie koncepcji muzeum, wykonanie projektu remontu i modernizacji zabytkowego budynku, a także opracowanie projektu ekspozycji stałej oraz jej szczegółowego scenariusza. Wygrała go Pracownia Konserwacji Zabytków Arkona z Krakowa. Realizacja wszystkich prac projektowych jest przewidziana do września 2020 r.

W KL Auschwitz Niemcy zamordowali co najmniej 1,1 mln osób, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości. Obóz Auschwitz został wyzwolony 27 stycznia 1945 r. przez Armię Czerwoną.