Na dawnych terenach kopalni powstanie dom kulturyPAP - 26-02-2018 09:19


Dom kultury powstanie dzięki unijnym środkom na dawnych terenach rekreacyjnych kopalni Sośnica w Gliwicach. Prace rewitalizacyjne, których efektem będzie Dom św. Jacka, rozpoczną się prawdopodobnie jeszcze w 2018 roku.

Jak podał Urząd Miasta w Gliwicach, koszt utworzenia tego lokalnego centrum integracji i usług społecznych jest szacowany na blisko 6,5 mln zł. Przedsięwzięcie dofinansowano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa. Prace ruszą po podpisaniu umowy dotacyjnej.

Według planów, w miejscu restauracji i hoteliku należących w przeszłości do kopalni węgla kamiennego w Sośnicy zostanie utworzony dom kultury, placówka duszpasterska oraz oddział Caritas. Autorami projektu są duszpasterze i parafianie kościoła św. Jacka w Sośnicy.

Budynek, który zostanie przekształcony w Dom św. Jacka, znajduje się za muszlą koncertową, odnowioną przez parafię i wykorzystywaną jako miejsce wielu wydarzeń kulturalnych, takich jak dwie edycje Polish Happy Jazz Fest. Projektowany dom kultury również będzie miejscem otwartym dla mieszkańców i przyjezdnych. Oba budynki stworzą kompleks kulturalny. W Domu św. Jacka będzie prowadzona między innymi świetlica środowiskowa i klub seniora. Planowane są lekcje gry na instrumentach dla dzieci, wystawy plastyczne, koncerty i warsztaty. W obiekcie powstanie także izba upamiętniająca górnicze tradycje dzielnicy Sośnica oraz biblioteka, przede wszystkim z literaturą katolicką. W ramach parafialnej placówki Caritas najbiedniejszym będzie udzielana także pomoc charytatywna. W Domu św. Jacka będzie także prowadzona działalność katechetyczna i spotkania parafialnych grup religijnych.

"Poprzez naszą działalność chcemy ożywić życie kulturalne w Sośnicy. Liczymy także na to, że uda nam się umocnić więzi między przedstawicielami różnych pokoleń i zmobilizować mieszkańców do społecznej aktywności" - powiedział proboszcz parafii św. Jacka i koordynator projektu ks. Krzysztof Śmigiera