Na mapie Wrocławia pojawi się nowy budynek biurowo-usługowyPropertyDesign.pl - 03-09-2020 09:31


Na mapie Wrocławia pojawi się nowy budynek biurowo-usługowy. Inwestorem jest Biznes Port, a prace budowlane wraz z wykończeniem w stanie fit-out wykona firma Erbud.

ERBUD S.A. podpisał umowę z Biznes Port Sp. z o.o. na budowę budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym. Łączna wartość kontraktu wynosi 70,75 mln zł netto.

Oprócz budowy budynku biurowo-usługowego umowa obejmuje również zagospodarowanie i uzbrojenie terenu wraz z wykończeniem w stanie fit-out. Zgodnie z kontraktem wydanie Świadectwa Przejęcia nastąpi w ciągu 70 tygodni od dnia nakazu rozpoczęcia robót.