Na poznańskich osiedlach przybywa drzewUM Poznan, www.poznan.pl - 20-11-2020 13:01


Jak podaje Poznan.pl, na dwóch poznańskich osiedlach trwają prace nad sadzeniem drzew za frekwencję wyborczą.

Przed II turą wyborów prezydenckich Miasto ogłosiło akcję zachęcającą mieszkańców do udziału w głosowaniu. Jej zasady były proste: na osiedlu, które uzyska najwyższą frekwencję, zasadzonych zostanie tyle drzew, ile punktów procentowych będzie ona wynosiła.

Zarząd Zieleni Miejskiej wykonał pierwsze nasadzenia drzew frekwencyjnych w Lasku Marcelińskim na os. Ławica. To 35 lip drobnolistnych, które zostały posadzone wzdłuż ścieżki w okolicy placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Na swoją kolej czeka również teren przy ul. Wyszomierskiej/Okoneckiej. Zlokalizowanych zostanie tam 9 śliw wiśniowych. Na Strzeszynie trwa obecnie przygotowywanie gruntu pod nasadzenia 36 dębów czerwonych.

Łącznie oba osiedla ozdobi 166 sztuk drzew. Pozostałe nasadzenia odbędą się w terminie późniejszym, który będzie zależny od analizy mapy sieci mediów znajdujących się na tym terenie. Prowadzone prace muszą uwzględniać uwarunkowania techniczne oraz wpisywać się w krajobraz.