Na starcie budowa nowego dworca Puławy MiastoPropertydesign.pl - 08-04-2016 14:19


Rozpoczyna się budowa nowego dworca Puławy Miasto. Dotychczasowy obiekt zostanie wyburzony, a w jego miejscu powstanie nowoczesny dworzec.

Rozpoczęły się prace wyburzeniowe na dworcu Puławy Miasto. W trakcie inwestycji podróżni będą mogli korzystać z tymczasowej poczekali zlokalizowanej w sąsiedztwie dotychczasowego dworca. O zmianie organizacji ruchu wokół stacji informuje specjalne oznakowanie.

Nowy budynek będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, pojawią się m.in. linie prowadzące, pochylnie i mapa tyflograficzna dworca. Na dworcu dostępne będzie również bezpłatne Wi-Fi i pomieszczenie dla opiekuna z dzieckiem. W poczekalni przewidziano wnęki, w których znajdą się automaty vendingowe, informacyjne i biletomaty. Zamontowany zostanie również nowoczesny system informacji głosowej i wizualnej, a przed dworcem pojawi się zadaszona wiata rowerowa. Uporządkowany zostanie również teren wokół obiektu.

Koszt inwestycji to ponad 2 mln zł netto. Prace realizuje Korporacja Budowlana Darco Dariusz Żak. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na przełom III i IV kw. br.