Na ukończeniu budowa Hagii Sofii w Warszawie. To pierwsza cerkiew w mieście od stu latPAP - 18-09-2020 09:37


Na obrzeżach warszawskiego Ursynowa przy ulicy Puławskiej została wybudowana pierwsza od ponad 100 lat prawosławna świątynia – św. Sofii Mądrości Bożej, zwana Hagią Sophią. W najbliższą niedzielę cerkiew poświęci zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Jego Ekscelencja Sawa. Po konsekracji będą odbywać się w niej nabożeństwa.

Ks. Adam Siemieniuk, proboszcz parafii przy cerkwi powiedział PAP, że pomysł narodził się, kiedy metropolita Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Sawa wracał z wizyty w Patriarchacie Konstantynopolitańskim z siedzibą w dzisiejszym Stambule. "Pomyślał wtedy, że cerkiew, o której budowę w Warszawie się stara, powinna być hołdem dla kolebki chrześcijaństwa jaką jest świątynia Hagia Sophia" - wyjaśnił.

"Ma to jeszcze większe znaczenie obecnie, ponieważ oryginalna Hagia Sophia została ostatnio przemieniona z powrotem w meczet" - dodał nawiązując do wydarzeń z lipca tego roku, kiedy decyzją prezydenta Turcji Tayyipa Recepa Erdogana świątynia, w której od 90 lat dotychczas mieściło się muzeum sztuki bizantyńskiej zyskała status meczetu i obecnie odbywają się w niej modły muzułmańskie.

Jego Ekscelencja Sawa starał się o uzyskanie ziem pod budowę cerkwi od 2004 r. Ks. Jerzy Doroszkiewicz z metropolii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego powiedział PAP, że teren na ul. Puławskiej 568 został zakupiony po prawie 10 latach starań. Działka została nabyta od miasta z odszkodowania za odebrany po II wojnie światowej na mocy tzw. "Dekretu Bieruta" grunt na warszawskiej Woli. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę w październiku 2015 r. rozpoczęły się prace na miejscu. Kamień węglowy poświęcił w grudniu 2015 r. patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I.

Świątynia została zbudowana zgodnie z greckim stylem na planie kwadratu o wymiarach 35 m na 35 m, co daje mu powierzchnię 1225 m kw. Wysokość kopuły głównej wynosi 22 m. Od zachodniej strony stoi dzwonnica, w której zawiśnie dziewięć dzwonów. Autorem projektu cerkwi jest nieżyjący od 2019 roku Andrzej Markowski.

Kierownik budowy obiektu Michał Tymoszewicz wyjaśnił PAP, że do zrobienia zostały jeszcze barierki, posadzki, okładziny, drzwi wewnętrzne i dwa dzwony. "Przy dobrych warunkach skończymy prace wiosną 2021 r." - powiedział.

Wnętrze świątyni będą w całości zdobiły polichromie. Obecnie pokrywają główną kopułę (wizerunek Chrystusa Pantokratora, Wszechwładcy otoczonego przez zastępy aniołów) oraz ołtarz (wizerunki Bogurodzicy, Eucharystii pod dwoma postaciami, Ewangelistów oraz wybranych świętych). Autorem ich projektu i wykonawcą jest prof. Wołodymir Teliczko pochodzący z Ukrainy, który w Polsce rozpisał dotychczas 5 cerkwi, w tym największą polską świątynię prawosławną - Świętego Ducha w Białymstoku. "Pisanie polichromii zajmie jeszcze długo, może nawet ponad dwa lata. Zamierzamy pokryć freskami całe wnętrze. W tym miesiącu m.in. pozłocimy tło w ołtarzu głównym i stworzymy polichromię przedstawiającą św. Pantalejmona" - wytłumaczył.

Ks. Jerzy Doroszkiewicz wyjaśnił, że ponieważ budowa wciąż trwa trudno obecnie mówić ile wyniosą koszty całości wraz z wyposażeniem.

"Budowa cerkwi opłacana jest ze środków, które otrzymujemy od naszych parafian w ramach m.in. datków i ofiar kościelnych. Nie dostaliśmy żadnych dotacji z budżetu państwa, więc możemy mówić, że całość została sfinansowana przez wspólnotę prawosławną" - powiedział proboszcz parafii.

Ks. Adam Siemieniuk wskazał, że cerkiew jest predestynowana dla wyznawców prawosławia z okolic Ursynowa i Wilanowa. "Mieszkańcy tych dzielnic mają do najbliższej świątyni około 20 km, więc potrzebują czegoś bliżej. Szczególnie, że muszą dowozić swoje dzieci na lekcje religii" - zaznaczył.

Wyjaśnił, że jest proboszczem od początku istnienia parafii, czyli od 1 stycznia 2016 r. "Od tego momentu odprawiamy nabożeństwa w drewnianej kapliczce obok budowanej cerkwi, a rok później rozpoczęliśmy tam zajęcia katechetyczne. W tej chwili mamy około 250 parafian. Postawiliśmy kapliczkę ponieważ trudno budować świątynię, gdy wierni się nie modlą" - podkreślił. Dodał, że od 20 września, kiedy odbędzie się poświęcenie cerkwi, nabożeństwa będą odprawiane już w świątyni.

"W parafii panuje miła i przyjazna atmosfera, cieszę się, że świątynia powstaje" - powiedział jeden z parafian pytany przez PAP.

Cerkiew św. Sofii Mądrości Bożej jest trzecią w stolicy. Dwie pozostałe wzniesiono jeszcze w czasach zaboru rosyjskiego - to sobór metropolitalny św. Marii Magdaleny na Pradze wybudowany w II połowie XIX w. i cerkiew św. Jana Klimaka na Woli, wzniesiona w 1905 r.

Przedstawiciele polskiej Cerkwi liczbę wiernych w kraju szacują na 450-500 tys. osób. Na terenie diecezji warszawsko-bielskiej obejmującej swym zasięgiem stolicę jest ok. 183 tys. prawosławnych. (PAP)

Autorka: Alicja Skiba

skib/ aj/