Nabrzeże Wisły kolejnym etapem rewitalizacji bydgoskiej dzielnicy Stary FordonPAP - 01-06-2020 09:28


Budowa umocnionego nabrzeża Wisły będzie kolejnym etapem rewitalizacji dzielnicy Stary Fordon w Bydgoszczy, która jeszcze prawie pół wieku temu była osobnym miasteczkiem Fordon. Wydane zostało już pozwolenie budowlane, a miasto ogłosi przetarg na realizację.

Nabrzeże powstanie na przedłużeniu ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Ma to być teren wypoczynku mieszkańców, a także miejsce cumowania i wodowania małych jednostek pływających. Umocnienie będzie stanowiło ochronę brzegu. Zainstalowane zostanie oświetlenie i monitoring.

Inwestycja została wprowadzona do planu rewitalizacji Starego Fordonu w wyniku konsultacji społecznych.

W zeszłym roku wyremontowano w dzielnicy Stary Fordon kilkusetmetrową ul. Bydgoską. Ułożono nową nawierzchnię asfaltową, a na chodnikach oddzielonych pasem zieleni z krzewami ułożono płyty betonowe. Z terenów przyległych usunięto napowietrzne linie energetyczne, a kable poprowadzono pod ziemią. Inwestycja kosztowała przeszło 6 mln zł.

Wraz z przebudową ulicy prowadzono remont niektórych kamienic komunalnych.

W tym roku przystąpiono do rewitalizacji Rynku, przy którym stoi kościół św. Mikołaja. Powstanie nawierzchnia z kostki granitowej, a różne jej odcienie i sposoby ułożenia wyznaczą poszczególne strefy placu, m.in. miejsce przed świątynią i przy fontannie. Południową część rynku zdobić będzie aleja lipowa.

W posadzce przy ścianie kościoła zostaną wmontowane tablice żeliwne z jego historią. W nawierzchni Rynku umieszczone zostaną punkty świetlne, rysujące po zmroku kształt placu. Oświetlenie - formą i wymiarami - będzie nawiązywać do dawnych latarni w tym miejscu. Wprowadzone zostaną ograniczenia ruchu samochodów. Rewitalizacja Rynku będzie kosztować 7 mln zł.

Fordon przez lata funkcjonował w cieniu znacznie większej Bydgoszczy. 1 stycznia 1973 r. miasteczko zostało włączone do Bydgoszczy. Dzielnicę z czasem nazwano Stary Fordon, w odróżnieniu wyrosłej w pobliżu największej dzielnicy mieszkaniowej Bydgoszczy - Nowego Fordonu