Nowa bryła na architektonicznej mapie Szczecina. To Centrum Aktywności Lokalnej szkicu GRID architekciPropertyDesign.pl - 16-05-2018 09:00


W 2019 roku w Szczecinie ma powstać Centrum Aktywności Lokalnej, w którym ma się skupiać sportowo-kulturalne życie miasta. Uwagę przyciągają wizualizacje obiektu, które wyszły spod ręki pracowni GRID architekci z Wrocławia. Prosta, nawiązująca do modernizmu bryła idealnie wpisuje się w otaczający ją zielony, naturalny krajobraz.

- Punktem wyjścia było stworzenie budynku, który oprócz niezbędnego rozkładu pomieszczeń, ich prawidłowych funkcjonalnych zależności, wygeneruje wartość dodaną świadczącą o publicznym i egalitarnym charakterze miejsca - mówią architekci o projekcie.

Bazując na dostarczonym programie stworzono układ przestrzeni zewnętrznych i wewnętrznych pozwalający na koegzystencję i jednoczesny rozwój  wielu aktywności w obrębie budynku. Obiekt wraz z centralnie położonym hallem stanowi ramę, niezbędne zaplecza dla aktywności użytkowników, w którym hall jest przedłużeniem przestrzeni publicznej, sercem układu pozwalającego, także w wymiarze społecznym, stworzyć miejsce przyjazne dla mieszkańców wzmacniające więzi społeczne i budujące tożsamość dzielnicy. 

Projekt tworzy dyskretną ramę dla wszystkich przewidzianych i nieprzewidzianych działalności wykorzystując naturalne położenie działki na skrzyżowaniu w bezpośredniej bliskości zieleni parkowej. Utworzony plac wejściowy,  budynek centrum oraz park tworzą naturalną sekwencję przestrzeni stanowiące scenerię dla aktywności mieszkańców.

Zagospodarowanie terenu

Lokalizacja obiektu świadomie dzieli działkę na mniejsze, kameralne fragmenty. Takie rozwiązanie pozwala na równoczesne funkcjonowanie różnych grup użytkowników, ich wzajemną koegzystencją oraz przenikanie, a w razie potrzeby odseparowanie. Wycofanie elewacji obiektu w stosunku do ulicy tworzy plac wejściowy, agorę, która w okresie letnim powiększa możliwości adaptacyjne oraz ofertę miejsca. Rozwiązanie to dodatkowo, w kontekście urbanistycznym podkreśla ważność miejsca w tkance miejskiej ulicy. Zarówno dla placu wejściowego, jak i zieleni parkowej obiekt stanowi tło oraz zamknięcie funkcjonalne. Parking zlokalizowano za budynkiem. Jest to kolejna przestrzeń mogąca podlegać adaptacji funkcjonalnej. W przypadku większych imprez może być wykorzystany jako dodatkowa przestrzeń, w tym wypadku budynek stanowi bufor akustyczny dla najbliższego sąsiedztwa zabudowy wielorodzinnej. 

Założenia konstrukcyjno-materiałowe

Wybór przyjętych rozwiązań bazował na doborze materiałów konstrukcyjnych, których zaletami nie są tylko właściwości konstrukcyjne, ale które cechują się również walorami estetycznymi i możliwością wykorzystania jako detalu kształtującego charakter wnętrza budynku. Zastosowanie szlachetniejszych materiałów  konstrukcyjnych tj. prefabrykowanych słupów oraz ścian zespolonych z betonu, drewna klejonego jest zabiegiem, choć teoretycznie droższym i wymagającym reżimu wykonawczego, to pozwalającym zrezygnować z dużej części prac wykończeniowych, tj. tynki czy prace malarskie. Całość uzupełniono materiałami naturalnymi: cegłą oraz drewnem. Surowy charakter materiałów gwarantuje ich odporność na uszkodzenia oraz stanowi ponadczasowy element we wnętrzach.

Na elewacji dominuje beton, zewnętrzny element prefabrykowanej wielowarstwowej ściany żelbetowej przełamany w strefie wejściowej płytką klinkierową oraz przeszkleniami łączącymi część wewnętrzną z placem wejściowym. 

Charakterystycznym elementem jest przezierna tafla  z paneli poliwęglanowych na 1 piętrze sali do tańca oraz ćwiczeń subtelnie zdradzającą wydarzenia wewnątrz obiektu oraz prowokująca ciekawość osób postronnych.