Nowe atrakcje turystyczne na Ostrowie Tumskimwww.poznan.pl - 26-06-2021 14:32


Odrestaurowano, poddano konserwacji i udostępniono dla ruchu turystycznego wnętrze zabytkowego kościoła Najświętszej Marii Panny in Summo znajdującego się naprzeciwko Katedry Poznańskiej. To wyjątkowe miejsce na mapie Ostrowa Tumskiego łączy w sobie historię gotyckiej architektury sakralnej i wczesnopiastowskiej siedziby władcy. Spektakularna podświetlana ekspozycja zarysu palatium Mieszka I wraz z kaplicą Dobrawy okala świątynię i dostarcza niezapomnianych wrażeń estetycznych. Po dwudziestu latach od niezwykłego odkrycia, Poznań może się szczycić ekspozycją unikatowych reliktów piastowskiej świetności.

- Zakończył się, wspólnie realizowany przez Miasto Poznań oraz Archidiecezję Poznańską, projekt ze wsparciem unijnym "Tu się wszystko zaczęło". Dla mieszkańców oraz dla turystów przybywa nowa przestrzeń i atrakcja turystyczna, która podkreśla korzenie naszego miasta, kraju i początki naszej państwowości oraz chrześcijaństwa w Polsce. Po wielu latach swoje podwoje otwiera też kościół Najświętszej Marii Panny. Dzięki pomysłom architektów zostały udokumentowane w plenerze badania, prowadzone przez zespół prof. Hanny Kóčka-Krenz, czyli palatium Mieszka I. Jego zarys można można oglądać cały czas, ale szczególnie w godzinach wieczornych wygląda on efektownie dzięki podświetleniu - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. 

- Stajemy z pokorą przed tą świątynią mając świadomość, że to najstarszy tego typu obiekt na ziemiach polskich. Wyrażam wielką wdzięczność tym wszystkim, którzy przyczynili się odrestaurowania tego historycznego miejsca - dodaje ks. bp Grzegorz Balcerek, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Poznańskiej. 

Projekt: "Tu się wszystko zaczęło - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu" objął swym zakresem zarówno wnętrza obiektów, jak i przestrzeń otwartą wyspy tumskiej. Dzięki temu o każdej porze dnia i nocy można będzie poznawać fascynujący świat pierwszych władców Polski i wzniesionych tu imponujących budowli. Realizacja szeregu zadań o dużym rozmachu pozwoliła m.in. ukazać rzadko eksponowane dotychczas zabytki archeologiczne na wzbogaconych wystawach Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci. Przedsięwzięciu towarzyszy program edukacyjny wykorzystujący nowoczesne techniki multimedialne oraz nową aranżację pleneru zarówno w okolicach kościoła Najświętszej Marii Panny in Summo, przy Rezerwacie Archeologicznym Genius Loci, na całej przestrzeni ulic Ostrowa Tumskiego, jak i na Ostrówku.

Wykonano instalację artystyczną z nocnymi iluminacjami na ul. Ks. I. Posadzego oddającą zarys wałów grodu Mieszka I. Autorem jest dr Łukasz Gruszczyński. Ta niecodzienna konstrukcja pozwala zarysować w wyobraźni kontury średniowiecznych umocnień, które broniły niegdyś bezpieczeństwa mieszkańców tego miejsca. 

Co więcej, wokół kościoła Najświętszej Marii Panny in Summo w miejscu dawnej siedziby Mieszka I, stanęła podświetlana instalacja z artystycznego szkła o strukturze nawiązującej do starego muru. Jej autorem jest firma Archiglass i architekci: Tomasz i Konrad Urbanowicz. Górne powierzchnie zaś wykonano z gładkiego i bezpiecznego szkła hartowanego z nadrukowanym tekstem. Ekspozycja jest symbolicznym odtworzeniem kształtu reliktów palatium. 

Wątek multimedialny dopełniają cztery popularnonaukowe projekcje filmowe opowiadające historię spektakularnych badań archeologicznych. Zostały one podzielone na różne wersje językowe i zróżnicowane ze względu na wiek zwiedzających. Emitowane w nowatorskiej technice w podłodze kościoła Najświętszej Marii Panny in Summo oraz w Rezerwacie Archeologicznym Genius Loci ukazują bogactwo tutejszych odkryć. 

Pionierskim przedsięwzięciem są oparte na wirtualnej rzeczywistości aplikacje implementowane do tzw. Lunet - "Ok czasu". W trzech punktach Ostrowa Tumskiego możemy przenosić się chronologicznie i porównywać stan obecny krajobrazu z przemianami, jakie zachodziły w wiekach XI i XVI oraz poznawać odkryte w danych miejscach zabytki archeologiczne. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce oparte w pełni na rezultatach badań naukowych! Przez lunety popatrzymy w okolicach dawnego palatium, przy Rezerwacie i po drugiej stronie Cybiny na Ostrówku. Aktualnie sprzęt oczekuje na wgranie treści multimedialnych, co ma nastąpić do końca lipca. 

Wszystkie elementy łączy system emblematów-znaczników zamieszczonych w ulicach Ostrowa Tumskiego, który pozwala odbyć podróż śladami fortyfikacji piastowskich.

Warto dodać także, że kioski multimedialne w Rezerwacie Archeologicznym Genius Loci zostały wzbogacone o nowe aplikacje omawiające w 5 językach: okoliczności powstania eksponowanych tam konstrukcji wałów grodowych, niuanse badań archeologiczno-antropologicznych na cmentarzysku śródeckim i wreszcie pełne niesamowitych odkryć prowadzone przez prof. dr hab. Hannę Koćkę-Krenz wykopaliska na miejscu dawnej siedziby Mieszka I i Dobrawy. Tu również umieszczono kompleksowe informacje w postaci kilkudziesięciu prezentacji multimedialnych i wywiadów z badaczami historii początków polskiej państwowości i miasta Poznania. 

Realizacja projektu jest efektem współpracy Miasta Poznania z Archidiecezją Poznańską i Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to blisko 11 mln zł., z czego ponad 8 mln zł pochodzi z funduszy unijnych. 

Projekt "Tu się wszystko zaczęło - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 4.4.1 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.