REKLAMA
PARTNER PORTALU
×

Szukaj w serwisie

Nowe oblicze Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza

  • Autor: PAP
  • 06 sie 2018 11:01
Nowe oblicze Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza
fot. pixabay

Centralny Szlak Rowerowy Roztocza prowadzący od Kraśnika do Lwowa na Ukrainie zyska nową infrastrukturę dzięki projektowi "Rowe Love Roztocze – razem pomimo granic". W planach są też rajdy, szkolenia, promocja szlaku i lokalnej kultury.

REKLAMA

"BikeLike Roztocze - together in spide of borders (Rowe Love Roztocze - razem pomimo granic)" to polsko-ukraiński projekt, który ma służyć rozwojowi turystyki rowerowej i współpracy transgranicznej.

Roztocze - jak przypomniał Tadeusz Grabowski w opracowaniu zamieszczonym na stronie internetowej Roztoczańskiego Parku Narodowego, jednego z partnerów projektu. - to region "wielkiej bioróżnorodności i dziedzictwa kulturowego, ważnego zarówno dla Polaków jak i Ukraińców", a także obszar "pogranicza przyrodniczo-kulturowego, pogranicza państw, regionów, kultur przeciętego granicą Unii Europejskiej".

Podstawowym elementem projektu będzie Centralny Szlak Rowerowy Roztocza (CSRR), którego trasa prowadzi przez tereny cenne przyrodniczo, ale także do miejsc ważnych dla historii i kultury regionu.

Szlak ten biegnie od Kraśnika do Lwowa. Po stronie polskiej ma długość ok. 180 km, prowadzi m.in. przez Goraj, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Susiec, Bełżec do przejścia granicznego w Hrebennem. Po stronie ukraińskiej trasa liczy ok. 110 km i wiedzie przez Potylicz, Magierów do Krechowa, z którego odchodzą trzy odnogi szlaku - do Żółkwi, Brzuchowic (w rejonie Lwowa) oraz Wereszycy w Jaworowskim Przyrodniczym Parku Narodowym.

Przy CSRR powstaną punkty obsługi rowerzystów wyposażone m.in. w deszczochrony, ławki, stoły, tablice informacyjne, stojaki na rowery, a niektóre także w stacje napraw rowerów. Takich punktów będzie łącznie dziewięć w Polsce (m.in. przy Stawach Echo w Zwierzyńcu, Górecku Kościelnym, Suścu, Bełżcu) i 14 na Ukrainie (m.in. Potylicz, Krechów-Monastyr, Żółkiew, Wereszyca, Brzuchowice). Ponadto powstanie nowa trasa rowerowa łącząca gminę Zamość ze Szlakiem, o długości ok. 25 km. Na trasie tej będą m.in. dwie wieże widokowe - w Lipsku Polesiu oraz w Wychodach.

Na Szlaku po obu stronach granicy - w Lipsku Polesiu w Polsce i w Wereszycy na Ukrainie - zaplanowano również budowę i wyposażenie nowoczesnych centrów informacji turystycznej.

W Lipsku Polesiu powstanie dwupiętrowey budynek informacji geoturystycznej (ponad 560 m.kw. powierzchni), w którym znajdą sie m.in. sala konferencyjna, pokoje noclegowe. Bedzie też pole namiotowe, sanitariaty zewnętrzne, parkingi. Centrum będzie mogło służyć jako miejsce spotkań, organizacji zawodów sportowych, rajdów, festiwali, wycieczek. Natomiast w Wereszycy powstanie Centrum Edukacji Ekologicznej Jaworowskiego Przyrodniczego Parku Narodowego. Zbudowany zostanie budynek (o powierzchni ok. 120 m.kw.), w którym znajdować się ma m.in. punkt informacji turystycznej oraz sala edukacyjno-konferencyjna. Będzie to pierwszy tego typu obiekt w ukraińskiej części Roztocza.

Centra mają służyć turystom ale także lokalnej społeczności. Powstaną one w sąsiedztwie obszarów cennych przyrodniczo, ale też w strefach peryferyjnych dużych miast - Lipsko Polesie położone jest niedaleko Zamościa, a Wereszyca niedaleko Lwowa.

Projekt "Rowe Love Roztocze…" przewiduje także opracowanie różnych materiałów - drukowanych i cyfrowych - dla turystów, opisujących walory przyrodnicze i kulturowe Roztocza m.in.: mapy, atlasy tras rowerowych, przewodniki.

Zaplanowano także cykl rajdów rowerowych pod hasłem "Na skrzydłach natury - Roztocze Tour", "RoweLove Roztocze", "Roztoczańska Ekomajówka". Rajdy maja być organizowane po polskiej jak i po ukraińskiej stronie szlaku, a w przyszłości także - z przekraczaniem granicy polsko-ukraińskiej. W ramach projektu mają się odbywać także szkolenia kadr zajmujących się obsługą turysty, organizacją turystyki przyrodniczej i rowerowej.

Projekt "Rowe Love Roztocze - razem pomimo granic" jest realizowany ze strony Polski przez gminę Zamość (lider projektu), Województwo Lubelskie, Roztoczański Park Narodowy, a ze strony Ukrainy przez Jaworowski Przyrodniczy Park Narodowy, Zrzeszenie Samorządów "Euroregion Karpaty-Ukraina", Departament Ekologii i Zasobów Naturalnych Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej we Lwowie.

Jego realizacja ma potrwać dwa lata, a łączny koszt ma sięgnąć ok. 2 mln euro. "O wartości realizacji poszczególnych zadań zadecydują procedury przetargowe" - zaznaczył Grabowski. 90 proc. kosztów ma pokryć dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, a 10 proc. wkładu własnego zapewniają poszczególni partnerzy projektu.

Realizacja projektu zbiega się planowaną rozbudową przejścia granicznego z Ukrainą w Hrebennem o infrastrukturę potrzebną dla odpraw rowerzystów i pieszych. Na przejściu mają powstać dodatkowe pasy ruchu i oddzielny budynek dla odpraw.

"Program funkcjonalno-użytkowy jest już gotowy" - powiedział PAP z-ca dyrektora Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych Waldemar Madej. Jesienią planowane jest ogłoszenie przetargu na rozbudowę przejścia, w trybie "projektuj- buduj". Inwestycja ma być realizowana w latach 2019-2020. Jej koszt szacowany jest na ok. 12 mln zł, z czego 90 proc. ma stanowić dofinasowanie z programu Polska-Białoruś-Ukraina.

Obecnie przekroczenie granicy z Ukrainą na rowerze i pieszo w woj. lubelskim jest możliwe tylko na przejściu granicznym w Dołhobyczowie.

Podobał się artykuł? Podziel się!


Rekomendowane dla Ciebie