Nowe trasy tramwajowe w Bydgoszczy. Pojedziemy tramwajem przez SzwederowoUM Bydgoszcz - 10-02-2021 12:59


Do końca lutego trwają konsultacje związane z koncepcjami nowych tras tramwajowych w Bydgoszczy. Mieszkańcy mają czas na zapoznanie się z projektami i zgłaszanie uwag. Jedna z planowanych tras ma połączyć rondo Kujawskie przez Szwederowo i Górzyskowo z rondem Grunwaldzkim.

Najdłuższa z zaplanowanych tras prowadzić ma od ronda Kujawskiego ulicami Solskiego, Piękną, Szubińską i Kruszwicką do ronda Grunwaldzkiego. Dwutorowa linia tramwajowa o długości 3,4 km pozwoli na lepsze skomunikowanie licznie zamieszkałych osiedli Szwederowo, Górzyskowo oraz Błonie z centralną częścią miasta. Będzie to także alternatywna trasa pomiędzy Górnym Tarasem, a centrum miasta. Inwestycja ta pozwoli na skrócenie czasów podróży środkami transportu publicznego na relacji Szwederowo, Górzyskowo oraz Błonie – Śródmieście. 

Ważna częścią inwestycji będzie dostosowanie ciągu ulic Solskiego-Piękna do przekroju dwujezdniowego, zgodnego z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Torowisko ma przebiegać pomiędzy jezdniami. Realizacja tej trasy oznaczać będzie m.in. wykupy nieruchomości i wyburzenia po zachodniej stronie ul. Pięknej. Na skrzyżowaniu z ul. Szubińską projektanci przewidują ułożenie fragmentu torowiska również w kierunku Błonia, które mogą początkowo pełnić funkcje torów odstawczych. Na placu Poznańskim zakłada się wykorzystanie istniejącego tunelu dla pieszych jako dojścia na przystanki. Dodatkowo powstałyby tam również windy. Na Kruszwickiej i Szubińskiej rozważane jest zastosowanie zielonego torowiska z odkrytymi szynami. 

Z myślą o budowie tej trasy wyprowadzono już torowisko w rejonie modernizowanego ronda Kujawskiego. Warto podkreślić, że w trakcie budowy ul. Kruszwickiej w latach 80. XX wieku oraz ubiegłorocznej rozbudowy o drogi rowerowe rezerwowany był pas na torowisko, w który nie ingerowano. 

Atutem trasy przez Szwederowo jest możliwość podziału zadania na etapy. Na wysokości ul. Bielickiej projektanci planują pętlę. Zakłada się jej wyposażenie w dwa tory. 

W pierwszym etapie jeśli zapadnie decyzja o budowie trasy przez Szwederowo do ronda Grunwaldzkiego powstanie odcinek wzdłuż ul. pomiędzy rondem Kujawskim i ul. Bielicką wraz z pętlą. Teren pod pętlę zarezerwowano m.in. w miejscowym planie zagospodarowania.