×
Subskrybuj newsletter
propertydesign.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Nowela prawa budowlanego z podpisem prezydenta

  • Autor: PAP
  • 22 lip 2022 09:48
  • Aktualizacja: 22 lip 2022 09:49
Nowela prawa budowlanego z podpisem prezydenta
fot. shutterstock

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę Prawa budowlanego, która ma umożliwić obywatelom – inwestorom prowadzenie dziennika budowy oraz e-dokumentowanie przebiegu robót budowlanych.

REKLAMA

  • Chodzi o ustawę o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która - jak podkreślono w informacji KPRP.
  • To kolejny etap cyfryzacji procesów administracyjnych w obszarze budownictwa.

"Podstawowym założeniem i celem ustawy jest umożliwienie obywatelom - inwestorom prowadzenie dziennika budowy oraz dokumentowanie przebiegu robót budowlanych w postaci elektronicznej" - zaznaczono.

Ponadto ustawa wprowadza możliwość prowadzenia w postaci elektronicznej książki obiektu budowlanego. Dodatkowo w ustawie Prawo budowlane wprowadza się przepisy regulujące działanie portalu e-Budownictwo.

Ustawa ma przyspieszyć cyfryzację postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu prawa budowlanego, poprzez m.in. ustanowienie: elektronicznego dziennika budowy prowadzonego w systemie Elektronicznego Dziennika Budowy (system EDB); książki obiektu budowlanego prowadzonej w postaci elektronicznej przez system Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego (system EKOB); oraz wprowadzenie przepisów regulujących funkcjonowanie portalu e-Budownictwo.

Przewidziano też m.in. możliwość przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane "w sposób bardziej elastyczny, tj. w terminach ustalanych przez właściwą izbę samorządu zawodowego". Ustawa umożliwia też "uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, sporządzonych w postaci elektronicznej: projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego".

Zgodnie z nowymi przepisami dziennik w postaci elektronicznej prowadzi się w systemie Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB); za jego prowadzenie odpowiada kierownik budowy. Natomiast uprawnionymi do dokonania wpisu w dzienniku budowy są: uczestnicy procesu budowlanego; geodeta uprawniony wykonujący na terenie budowy czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa; "upoważnieni pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów powołanych do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy, w ramach dokonywanych czynności kontrolnych".

Inwestor zapewnia dołączenie do dziennika budowy kopii uprawnień budowlanych osób pełniących funkcje kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski.

"Dziennik budowy prowadzony w postaci papierowej można kontynuować w postaci elektronicznej, natomiast dziennik budowy prowadzony w postaci elektronicznej może być kontynuowany tylko w postaci elektronicznej" - wskazano.

Portal e-Budownictwo zapewnia możliwość wygenerowania dokumentów związanych z procesem budowlanym, m.in. wniosku o pozwolenie na budowę, zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, wniosku o pozwolenie na rozbiórkę, zgłoszenia rozbiórki, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wniosku o zmianę pozwolenia na budowę, wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego, zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Jak poinformowano, ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: "art. 1 pkt 4 lit. c-g, pkt 10 lit. a, pkt 11 lit. c i d, pkt 15 lit. a, pkt 31, pkt 37 lit. b, pkt 39 i 42-44, art. 4 oraz art. 8 ust. 1, które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r.; art. 1 pkt 1, 3, 17, 19, 21, 22, 26, pkt 27 lit. a i c i pkt 28 oraz art. 5, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia; art. 1 pkt 29, 30, 32-34 i pkt 41 lit. b i c oraz art. 6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.".

Podobał się artykuł? Podziel się!


Rekomendowane dla Ciebie