Nowy kampus Głównego Urzędu Miar powstanie w KielcachPAP - 04-12-2019 15:36


Prezydent Kielc Bogdan Wenta wydał pozwolenie na budowę w mieście laboratorium badawczego Głównego Urzędu Miar. Koszt inwestycji wyniesie ponad 160 mln zł, a jej zakończenie planowane jest na 2023 rok.

"Prezydent miasta Kielce wydał decyzje o pozwoleniu na budowę +Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar+" - poinformował w środę PAP rzecznik prezydenta Tomasz Porębski. Pozwolenie zostało wydane dla konsorcjum: Skarb Państwa - Główny Urząd Miar i Politechniki Świętokrzyskiej.

"Projekt budowlany przewiduje budowę zespołu budynków użyteczności publicznej, służących celom laboratoryjno-naukowym. Będzie ich siedem, a do tego budynek obsługowo-techniczny, warsztatowy oraz magazyn. Te siedem budynków połączonych będzie ciągiem komunikacyjnym i zaprojektowano je wokół dziedzińca, pozostałe będą wolno stojące. Łączna powierzchnia zabudowy budynków wyniesie ponad 9 tys. metrów kwadratowych" - zaznaczył Porębski.

Według założeń projektu "Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar" do kampusu GUM w Kielcach ma się przenieść połowa laboratoriów instytucji obecnie działających w Warszawie. Do 2023 roku w stolicy województwa świętokrzyskiego powstanie specjalistyczny obiekt o powierzchni około 15 tys. metrów kwadratowych, wyposażony w kilkadziesiąt innowacyjnych, metrologicznych stanowisk pomiarowo-badawczych.

Jak mówił w grudniu 2018 roku dyr. biura dyrektora generalnego GUM Paweł Oracz, obiekt powinien zostać oddany pod klucz na początku 2023 roku. Zaznaczył, że równolegle do procesu budowlanego będą trwały procesy przetargowe na 33 stanowiska pomiarowe, których instalacja powinna się zakończyć w trzecim kwartale 2023 roku.

"W porozumieniu z Politechniką Świętokrzyską przygotowana zostanie kadra startowa kampusu GUM w Kielcach. To będzie minimum 30 pracowników badawczo-naukowych. Nie czekając na zakończenie inwestycji, chcemy przygotować i przeszkolić personel, tak by w momencie uruchomienia kampusu pracownicy byli już gotowi do podjęcia pracy" - zaznaczył wówczas Oracz.

Pozwolenie na budowę uprawomocni się 14 grudnia i od tego dnia inwestor będzie mógł ogłosić przetarg na budowę. Całkowity koszt budowy Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar wyniesie 162,5 mln, z czego 140 mln to dofinansowanie ze środków unijnych, pozostała część to wkład własny Politechniki Świętokrzyskiej. Władze Kielc na potrzeby przedsięwzięcia przeznaczyły działki o powierzchni kilkunastu hektarów, położone u podnóża góry Telegraf, w pobliżu ulic Wrzosowej i ks. Jerzego Popiełuszki.

Główny Urząd Miar to rządowa instytucja zajmująca się m.in. budową, utrzymywaniem i modernizacją państwowych wzorców jednostek miar, zatwierdzaniem typów przyrządów pomiarowych na podstawie wyników przeprowadzonych badań, udzielaniem i cofaniem - w drodze decyzji - upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych.

Podpisana w maju 2017 roku przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o miarach na nowo określa katalog zadań Prezesa Głównego Urzędu Miar, rozszerzając go m.in. o prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach dotyczących metrologii, współpracę z innymi jednostkami naukowymi w tym zakresie oraz wspieranie i inspirowanie rozwoju krajowego przemysłu.