Odnowa parku Helenów w Łodzi. Wróci restauracja i pojawi się kino pleneroweUM Łódź - 03-06-2020 12:07


Zabytkowy park Helenów, założony w latach 80. XIX wieku, zostanie zrewitalizowany. Miasto Łódź otrzymało właśnie dofinansowanie na ten cel.

Celem planowanej przez miasto rewitalizacji parku Helenów jest przywrócenie jego świetności z przełomu XIX i XX wieku, odtworzenie dawnej infrastruktury, małej architektury, alejek, klombów i zielni, przywracając w miarę możliwości historyczny wygląd i funkcje tej przestrzeni publicznej oraz wprowadzenie nowych, współczesnych rozwiązań, odpowiadających dzisiejszym potrzebom mieszkańców.

- Lata świetności parku Helenów przypadają na koniec XIX i początek XX wieku. Wtedy to znajdowały się w nim restauracje, wieża widokowa, czy pawilon teatralny. Po stawach można było pływać łódkami, a na brzegu podziwiać zwierzyniec, w którym trzymano nawet niedźwiedzia. Chcemy parkowi przywrócić część tamtego bogactwa. Nie zamierzamy oczywiście ściągać do parku dzikich zwierząt, ale chcemy znacząco poprawić jego ofertę i przywrócić możliwie bliski oryginalnemu wygląd. Pod koniec kwietnia podpisaliśmy z Urzędem Marszałkowskim umowę na dofinansowanie odnowy Helenowa. Niebawem zaś ogłosimy przetarg na wykonawcę rewaloryzacji parku - mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Rewaloryzacja parku Helenów obejmuje zarówno podstawowe prace, jak remont alejek, małej architektury oraz pielęgnację zieleni wysokiej i niskiej oraz inwestycje. Najpoważniejszą będzie remont pawilonu dawnej restauracji Anstadtów – fabrykantów, którzy przed blisko 150 laty ufundowali park.

- Tak jak dawniej w budynku pojawi się lokal gastronomiczny, którego dzisiaj w Helenowie tak bardzo brakuje. Urządzona zostanie także przestrzeń dla wydarzeń kulturalnych – spektakli, koncertów, czy plenerowych pokazów filmowych – amfiteatr z widownią na skarpie. Przypomnę, że sami łodzianie czynnie brali udział w tworzeniu tej koncepcji. Podczas spotkań konsultacyjnych zorganizowanych na przełomie sierpnia i września 2018 r. pytaliśmy, co ich zdaniem należy w parku poprawić, na co zwrócić szczególną uwagę, jakie są ich potrzeby i jak wyobrażają sobie idealną przestrzeń do spędzania czasu wolnego w otoczeniu przyrody – dodaje prezydent Hanna Zdanowska.

Całkowita wartość projektu rewitalizacji parku Helenów to ponad 6 mln zł, z czego 89 proc. stanowi dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego.

 - W ramach przedsięwzięcia zakłada się zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej parku m.in. poprzez utworzenie ścieżek edukacyjnych, adaptację drewnianego budynku dawnej restauracji Anstadtów oraz utworzenie infrastruktury gastronomicznej. Odnowienie tego drewnianego obiektu będzie najdroższym zadaniem całego projektu. Kolejnym elementem będzie budowa „Ogrodu kultury” i widowni na skarpie. Po rewitalizacji park Helenów stanie się częścią ciągu wyremontowanych trzech parków wzdłuż rzeki Łódki. Z jedne strony jest to park Staromiejski, z drugiej park Ocalałych - mówi Maciej Riemer, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu UMŁ.

Ogłoszenie przetargu na projekt zaplanowane jest na czerwiec 2020 r. Przetarg na rozpoczęcie prac budowlanych zostanie ogłoszony w połowie 2021 r.