Ostrowiec Świętokrzyski głosuje za nowoczesnymi placami zabawyPAP - 26-05-2017 13:43


Ponad 2,5 tys. mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego wybierało projekty do realizacji w ramach trzeciej edycji budżetu obywatelskiego. Największe poparcie uzyskał m.in. pomysł budowy nowoczesnych placów zabaw dla dzieci.

Magistrat opublikował właśnie rezultaty głosowania (przeprowadzonego w dniach 11-15 maja) nad tegoroczną edycją budżetu partycypacyjnego. Samorząd przeznaczył na ten cel 200 tys. zł - 150 tys. zł na projekty dotyczące remontu lub budowy elementów infrastruktury i 50 tys. zł - na wydarzenia kulturalne.

Ostrowczanie wybierali spośród 25 projektów (16 infrastrukturalnych i 9 "miękkich"). Głosowanie zorganizowano w 12 punktach w mieście, a pełnoletni mieszkańcy mogli oddać po jednym głosie na wybrane zadanie z każdego z dwóch obszarów.

Z danych magistratu wynika, iż w głosowaniu wzięło udział ponad 2,5 tys. osób. W kategorii projektów inwestycyjnych najwięcej głosów - 448 - zdobył projekt: "Młodzieżowe centra zabaw i rozrywki". Zadanie dotyczy generalnego remontu placów zabaw przy ulicy Kopernika na osiedlu Sienkiewiczowskim oraz budowy placu na osiedlu Ludwików, przy Szkole Podstawowej nr 3. Nowoczesne urządzenia do gier, zabaw edukacyjnych i aktywności ruchowych o różnej skali trudności, mają być przeznaczone dla zarówno dla kilkuletnich dzieci, jak starszych, w wieku powyżej 10 lat.

Z projektów związanych z kulturą i sportem największe poparcie - 497 głosów - uzyskała inicjatywa: "Razem ostrowieccy seniorzy". Zakłada ona organizację do końca roku przedsięwzięć skierowanych do seniorów - koncertu połączonego z wykładem nt. profilaktyki zdrowia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych oraz cyklu zabaw tanecznych, integrujących środowisko ostrowieckich seniorów.

Te dwa projekty prezydent Ostrowca Jarosław Górczyński rekomenduje Radzie Miasta do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, w budżecie gminy na 2017 r.

Jak powiedział wicenaczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta w Ostrowcu Św. Michał Wacławik, zmianą w stosunku do wcześniejszych zasad organizacji budżetu obywatelskiego było wydłużenie głosowania o jeden dzień. "Ponieważ punkty konsultacyjne zlokalizowano głównie w szkołach, mogli w nich głosować rodzice, którzy przychodzili odbierać dzieci" - dodał.

Wacławik wskazał również, iż przyspieszono o miesiąc - w stosunku do ubiegłorocznej edycji - procedurę związaną z głosowaniem nad budżetem po to, aby samorząd mógł szybciej w danym roku zrealizować zwycięskie inicjatywy.

W latach 2015-2016 w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano kilkanaście projektów o wartości ok. 400 tys. zł. Dotyczyły one m.in. modernizacji placów zabaw, budowy siłowni zewnętrznych dla starszych, remontów ulic, organizacji debat oksfordzkich - szkoły mądrej dyskusji dla uczniów, zajęć artystycznych dla dzieci i organizacji letniego kina plenerowego. W głosowaniach uczestniczyło w sumie kilka tysięcy osób, które wybierały z ok. 90 wcześniej zgłoszonych i dopuszczonych pod głosowanie projektów.