PKP PLK rozpisały przetarg na studium planistycznePAP - 30-12-2021 15:42


Zarządca infrastruktury kolejowej, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiła przetarg na wykonawcę studium planistycznego dla Warszawskiego Węzła Kolejowego. Studium ma zawierać m.in. analizy budowy i rozbudowy linii, czy lokalizacji nowych przystanków.

W "Studium Planistycznym Rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego ze szczególnym uwzględnieniem nowej linii średnicowej" przeanalizowane zostaną potencjalne korytarze nowych linii kolejowych w Warszawie, wykonawca będzie analizował potrzeby nowych przystanków i rozbudowę wykorzystywanych obecnie linii - podała w czwartek PKP PLK.

"Rozwój sieci transportowej Warszawy determinuje nowe spojrzenie na możliwości Warszawskiego Węzła Kolejowego. Mam nadzieję, że zlecenie - przygotowania studium planistycznego rozbudowy kolei w stolicy ze szczególnym uwzględnieniem nowej linii średnicowej - pozwoli określić potencjalne korytarze nowych linii kolejowych w Warszawie oraz potrzebę powstania nowych przystanków" - powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, cytowany w komunikacie spółki.

Jak podkreśliło PKP PLK, opracowanie studium planistycznego to pierwszy etap planowania strategicznego i przygotowanie do opracowania pełnego studium wykonalności. Dokument pozwala w perspektywie wieloletniej określić strategiczne inwestycje transportowe w mieście i aglomeracji. Studium zakłada określenie wariantów nowej linii średnicowej i pozostałych linii, wstępne analizy techniczne, przygotowanie modelu i analizy prognostyczne, analizy pod kątem przepustowości i przygotowanie koncepcyjnych układów.

"Wykonanie Studium Planistycznego Rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego ze szczególnym uwzględnieniem nowej linii średnicowej pozwoli określić możliwości kolei w Warszawskim Węźle Kolejowym w przyszłych latach. Dokument umożliwi optymalną koordynacje rozwoju kolei i innych środków komunikacji w stolicy" - zaznaczył prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

Jak poinformowała spółka, po rozstrzygnięciu przetargu, wykonawca będzie miał 3,5 roku na przygotowanie studium.