PKP wyremontuje trzy dworce kolejowe na Dolnym ŚląskuPropertydesign.pl - 12-07-2017 14:20


PKP S.A. podpisała umowę z wykonawcą modernizacji dworców Siechnice, Święta Katarzyna oraz Żerniki Wrocławskie – Smardzów. Inwestycję zrealizuje firma budowlana DOTA z Poznania. Pierwsze prace budowlane rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu.

Dworce w Siechnicach, Świętej Katarzynie i Żernikach Wrocławskich – Smardzowie przejdą gruntowną przebudowę. Obiekty będą dostosowane do współczesnych standardów obsługi pasażerskiej oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne, pojawią się ścieżki prowadzące i tablice tyflograficzne dla osób niewidomych i niedowidzących oraz pętle indukcyjne dla niedosłyszących. Dodatkowo na dworcu Święta Katarzyna planowany jest montaż windy. We wszystkich trzech obiektach pojawią się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenia dla opiekuna z dzieckiem, wyposażone w przewijaki.

- W ciągu najbliższych kilku lat PKP S.A. planuje zmodernizować lub wybudować od nowa ponad 160 dworców. Zakładamy, że środki na większość inwestycji będziemy pozyskiwać dzięki unijnemu dofinansowaniu. Program modernizacji dworców obejmie nie tylko duże ośrodki, ale także mniejsze miejscowości, właśnie takie jak Siechnice, Święta Katarzyna czy Żerniki Wrocławskie – Smardzów – mówi Krzysztof Mamiński, prezes PKP S.A.

Prace modernizacyjne zakładają również renowację elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont dachów. Wykonane zostaną nowe instalacje wewnętrzne i zewnętrzne oraz przyłącza sanitarne i energetyczne. W Siechnicach i Świętej Katarzynie pojawią się nowe kotłownie gazowe, a w Żernikach Wrocławskich – Smardzowie pompa cieplna. W ramach inwestycji na nowo zagospodarowane zostaną również tereny przed budynkami.

Na dworcach zainstalowany zostanie system dynamicznej informacji pasażerskiej. We wszystkich budynkach pojawi się również monitoring. Na dworcu Święta Katarzyna planowane jest utworzenie Centrum Monitoringu, gromadzące zarówno nagrania z trzech modernizowanych obiektów, jak i obrazy z kamer rozlokowanych na terenie gminy.

Inwestycja na dworcu Żerniki Wrocławskie – Smardzów zakłada powiększenie przestrzeni pasażerskiej wewnątrz obiektu. Natomiast część powierzchni w budynkach Siechnice i Święta Katarzyna zagospodarowana zostanie przez Gminę Siechnice. Jednocześnie przy obu tych obiektach samorząd będzie też realizować projekt  budowy przystanków multimodalnych. 

Wszystkie inwestycje prowadzone będą jednocześnie. Ze względu na zabytkowy charakter obiektów, roboty zostaną zrealizowane w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Za wykonanie prac odpowiadać będzie DOTA. Całościowy koszt trzech inwestycji wyniesie ok. 10,5 mln zł i zostanie dofinansowany przy wsparciu środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.