Pl. Narutowicza do remontu. Ruszył przetarg na projekt przebudowy placuZarząd Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie - 08-05-2017 10:31


Do 8 czerwca firmy mają czas na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do przebudowy placu Narutowicza w Warszawie. Projektant wybrany w przetargu będzie miał 15 miesięcy na realizację zadania.

Podstawą rozwiązań projektowych w zakresie przebudowy układu drogowego i tramwajowego ma być m.in. opracowana przez firmy DAWOS i LUWE Architekci Łukasz Węcławski „Koncepcja techniczna przebudowy pl. Narutowicza w Warszawie”. Zgodnie z koncepcją, pl. Narutowicza ma stać się miejscem przyjaznym mieszkańcom z walorami reprezentacyjnego placu miejskiego o różnorodnych funkcjach, przy jednoczesnym utrzymaniu i usprawnieniu węzła komunikacyjnego.

Koncepcja przewiduje, że ul. Grójecka ma być zwężona z 3 do 2 pasów ruchu w każdym kierunku. Umożliwi to zachowanie części wartościowych drzew w centralnej części placu, wydzielenie dróg rowerowych w przestrzeni chodnika oraz wydzielenie miejsc parkingowych wzdłuż ulicy. Pomiędzy jezdniami ul. Grójeckiej ma przebiegać linia tramwajowa. Jezdnia ulicy Grójeckiej w kierunku centrum ma zostać wyprostowana i prowadzić równolegle do linii tramwajowej i drugiej jezdni. W obrębie placu przewidziano w koncepcji dwa skrzyżowania - ul. Grójeckiej z ul. Filtrową i ul. Słupecką oraz ul. Grójeckiej z ul. Barską. Projektant przeanalizuje także rozwiązania pętli dla ruchu tramwajów turystycznych na pl. Narutowicza przedstawiony w opracowaniu firmy DAWOS i LUWE Architekci Łukasz Węcławski - informuje Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych.