Plac Unii Lubelskiej może być bardziej przyjazny dla pieszychzm.org.pl - 15-01-2016 15:20


Zielone Mazowsze proponuje zmiany. Plac Unii Lubelskiej w Warszawie wymaga według stowarzyszenia gruntownej modernizacji. Zaprezentowali koncepcję placu jako atrakcyjnej przestrzeni wielofunkcyjnej.

Przywrócenie formy ronda na Placu Unii Lubelskiej pozwoli na efektywną obsługę wszystkich relacji, bez niepotrzebnego stania na światłach - czytamy w projekcie Zielonego Mazowsza.

Projekt przygotowali Paulina Sikorska, Maciej Sulmicki i Witold Weszczak. Dzięki tej propozycji miasto może być bardziej przyjazne ludziom.

Stowarzyszenie proponuje wyniesienie przejść na ulicach lokalnych oraz uniemożliwienie wyprzedzania na przejściach przez zjazdy z ronda zapewni bezpieczeństwo i dobre warunki ruchu pieszym. Znormalizowanie przekroju przyległych jezdni lokalnych (Bagateli, Klonowej) stworzy według Zielonego Mazowsza dość miejsca zarówno na miejsca parkingowe, jak i szpalery drzew i wygodne chodniki.

Lekkie przesunięcie torowiska pozwoli lepiej wykorzystać jezdnię serwisową Puławskiej oraz wytworzyć miejsce na drzewa, szeroki chodnik, infrastrukturę rowerową i miejsca parkingowe.

Przekształcenie placu znacząco ułatwiłoby realizację odkładanego od kilku lat wyznaczenie kontrapasa na Marszałkowskiej, przy okazji znacząco ułatwiając ruch pieszy.

Na środku placu, jak też wokół jezdni, znajdzie się miejsce na zieleń. Na wizualizacji przewrotnie przywrócono Pomnik Lotnika do przedwojennej lokalizacji. Nie jest to element konieczny, ale na pewno konieczne są gruntowne zmiany, by plac Unii Lubelskiej stał się placem na miarę stolicy państwa Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze powstało w 1994 r. Jest niezależną organizacją ekologiczną, dążącą do poprawy jakości życia mieszkańców, w szczególności osób niezmotoryzowanych i pragnących mieszkać w zdrowym i przyjaznym człowiekowi otoczeniu.

Więcej o projekcie na stronie zm.org.pl.