Pod znakiem rewitalizacji, nowych technologii i zrównoważonego rozwoju. Wybrano najlepsze inwestycje komunalnePropertyDesign.pl - 15-05-2019 13:47


Brenna, Chorzów, Ciechanów, Dorzecze Wisłoki, Gdańsk, Inowrocław, Katowice, Piotrków Trybunalski, Płock, Zgierz – w tych miejscach na przestrzeni ostatniego roku powstały przedsięwzięcia uznane za najlepsze w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2019. Laureaci 8. już edycji plebiscytu zostali uhonorowani 14 maja br., podczas gali towarzyszącej
XI Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach (European Economic Congress – EEC).

– Celem konkursu Top Inwestycje Komunalne niezmiennie pozostaje pokazanie skali inwestycji komunalnych oraz ich prorozwojowego efektu dla gospodarki, regionu i mieszkańców. Ten konkurs ma już 7 lat. Co roku przyjmujemy ok. 150 zgłoszeń, spośród których wybieramy najciekawsze inwestycje, wyznaczające trendy w sektorze komunalnym – mówi Rafał Kerger, redaktor naczelny serwisu portalsamorzadowy.pl. – Przy okazji kolejnych edycji zwracamy uwagę na różne aspekty prowadzonych w samorządach inwestycji. W tym roku na pierwszy plan wybiły się projekty związane z szeroko pojętą rewitalizacją – dodaje.

Prawidłowa ocena projektów Top 10 Inwestycji Komunalnych 2018 była możliwa dzięki wspierającej konkurs Radzie Konsultacyjnej pod przewodnictwem prezydenckiego ministra Andrzeja Dery.

– To przyjemność być ponownie przewodniczącym Rady Konsultacyjnej i wybierać najlepsze inwestycje w całym kraju. Inwestycje, które ułatwiają życie mieszkańcom, wykorzystują nowe technologie, stwarzają nowe możliwości. Dzięki rewitalizacji w wielu samorządach powstają nowoczesne przestrzenie. Gratuluję wszystkim, którzy potrafią tchnąć nowe życie w obiekty, wcześniej postrzegane jako bezużyteczne – mówił podczas gali Andrzej Dera.

Na liście 25. finalistów znalazły się projekty komunalne, oddane do użytku w 2018 r. lub zrealizowane w co najmniej 50 proc. (na dzień 31 grudnia 2018 r.). Spośród tego grona nagrodzonych zostało 10 inwestycji prowadzonych przez samorządy lub podmioty, w których mają one udziały, ewentualnie realizowanych przez prywatne spółki, które po prywatyzacji wykonują zadania władzy lokalnej,
np. w zakresie gospodarki komunalnej. Najlepszą inwestycję wskazali również internauci. W całym konkursie oddano 18 tys. głosów.

Laureaci konkursu Top Inwestycje Komunalne 2019:

Rewitalizacja wieży ciśnień i budowa parku nauki w Ciechanowie

Ciechanów w 2016 roku rozpoczął rewitalizację jednego z najbardziej charakterystycznych obiektów
w mieście, jakim jest wieża ciśnień. Obok niej, ze środków własnych, miasto wybudowało dwukondygnacyjny budynek z przeznaczeniem na park nauki. Powstały także alejki umożliwiające zabawę najmłodszym. Okoliczny teren został zagospodarowany zielenią. Wartość inwestycji: 10,9 mln zł.

– Bardzo dziękuje za to wyróżnienie, to dodatkowa motywacja, by pracować nad kolejnymi inwestycjami. Celem rewitalizacji była promocja turystyczna miasta i ten pierwszy krok udało się zrobić. Ta inwestycja była naszym lokalnym marzeniem. Wieża, zbudowana w latach 70. ubiegłego wieku długo niszczała, groziła zawaleniem. Udało się ją odnowić, obok powstał park, obiekt jest wyposażany i niebawem będzie służył mieszkańcom. Ale nie spoczywamy na laurach – mówił, odbierając nagrodę, Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa. – Na tegorocznym Europejskim Kongresie Gospodarczym prezentujemy inteligentne pojemniki, które pomagają weryfikować sposób segregacji odpadów i liczymy, że za rok znów spotkamy się na tej gali – dodał. 

Zagospodarowanie nabrzeża wiślanego w Płocku

Wykonane w ramach projektu prace obejmowały: budowę promenady wiślanej wraz z falochronami, przebudowę ul. Rybaki, budowę ścieżki biegowej, budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Całość została zaprojektowana z myślą o wypoczynku mieszkańców i turystów odwiedzających płockie nabrzeże, jednocześnie wpisując się w istniejące zagospodarowanie skarpy wiślanej. Wartość inwestycji: ok. 38 mln zł.

Zagospodarowanie nabrzeża wiślanego w Płocku zdobyło również wyróżnienie specjalne przyznawane przez internautów.

 – Dziękuję za docenienie tego wyjątkowego projektu, z jednej strony rewitalizacyjnego, z drugiej turystycznego. Przez ten projekt miasto na dobre zwraca się w kierunku rzeki – mówił, odbierając nagrodę, Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka.  

 Kompleksowa ochrona powietrza gmin Związku Dorzecza Wisłoki

Przedsięwzięcie składa się z trzech projektów w poszczególnych gminach. Pierwszy objął instalację
w budynkach mieszkalnych 630 kolektorów słonecznych i 475 instalacji fotowoltaicznych, pięciu pomp ciepła i dwóch kotłów na biomasę. Drugi to termomodernizacja energetyczna 26 budynków użyteczności publicznej, a trzeci – wykonanie kolejnych 746 instalacji kolektorów słonecznych i 392 instalacji fotowoltaicznych. Wartość inwestycji: 53 mln zł.

 – Jestem bardzo wdzięczy za docenienie naszego Związku. Tak naprawdę te inwestycje, zgłoszone
w 2018 r., to namiastka projektów, które realizowaliśmy. Miniony rok to głównie inwestycje wodno-kanalizacyjne, teraz to termojonizacja, przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza. To europejski trend, za którym idziemy – mówił podczas gali Andrzej Czernecki, przewodniczący Zarządu Związku Dorzecza Wisłoki.

 System węzłów przesiadkowych w Katowicach – etap I

Przedsięwzięcie ma na celu rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu. Jako pierwsze uruchomione zostało w Katowicach Centrum Przesiadkowe „Ligota”. Wartość inwestycji: ok 200 mln zł.

 – Miasto Katowice to nie tylko węgiel i stal. Dziś to nowoczesna metropolia. To był pomysł prezydenta Krupy na zrównoważenie transportu. Cieszę się, że centra przesiadkowe zaczynają służyć mieszkańcom – powiedział, odbierając nagrodę, Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic. 

Biblioteka Mediateka 800-lecia i centrum nauki w Piotrkowie Trybunalskim

W murach Mediateki 800-lecia znajdą się wypożyczalnie i czytelnie dla dzieci i dorosłych, pracownie warsztatowe, gier komputerowych, sala odczytów i projekcji, strefa nauki w postaci dziedzinowych wystaw multimedialnych. Budynek ma formę ksiąg ustawionych na półce, przez co staje się czytelnym komunikatem i kodem architektonicznym, mówiącym o mieszczącej się w nim funkcji. Wartość inwestycji: 35,6 mln zł.

 – Inwestycja, która zostanie oddana do użytku 14 czerwca, wpisuje się w projekt „Młode stare miasto”. Nowoczesny obiekt nawiązuje do podzamcza, bo tam jest umiejscowiony, łączy się ze starówką miasta wyjątkowego, które miało wpływ na kształtowanie się parlamentaryzmu polskiego. Chcieliśmy, by taki nowoczesny obiekt, nawiązujący do tkanki historycznej, tam powstał – mówił, odbierając nagrodę, prezydent Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak. 

 Nowoczesny transport miejski w Inowrocławiu

Głównym celem projektu jest rozwój i usprawnienie systemu transportu miejskiego w Inowrocławiu. Ma nastąpić redukcja zanieczyszczenia powietrza poprzez poprawę efektywności (m.in. punktualności) linii transportowych – zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego. Projekt objął m.in.: zakup autobusów elektrycznych, instalację biletomatów czy wymianę 25 wiat. Wartość inwestycji: 48,3 mln zł.

– To wyróżnienie bardzo dużo znaczy dla miasta i dla mnie osobiście. Inowrocław to miasto rozwijające się w sposób planowy. Na tym budujemy swoją przyszłość. Transport ekologiczny to być albo nie być, a Inowrocław nie ma się czego wstydzić. Może być przykładem dla miast europejskich – podkreślał podczas gali prezydent Inowrocławia Ryszarda Brejza.

Budowa mostu na Wyspę Sobieszewską w Gdańsku

Budowa zwodzonego mostu stanowiła jedną z kluczowych inwestycji infrastrukturalnych przeprowadzonych w Gdańsku w ostatnich latach. Pozwala na zapewnienie lepszych warunków dla rozwoju komunikacji zbiorowej, co wpłynąć może na ograniczenie negatywnych efektów wywieranych na środowisko naturalne Wyspy Sobieszewskiej przez indywidualny ruch samochodowy, wzrastający zwłaszcza w sezonie letnim. Wartość inwestycji: 64,3 mln zł.

– Most na Wyspę Sobieszewską, most na stulecie niepodległości, miał za zadanie osiągnąć różne cele
i myślę, że je osiągnął. W ten sposób udało nam się uhonorować 100-lecie niepodległości. Przede wszystkim jednak skomunikowaliśmy i realnie połączyliśmy z centrum miasta dużą dzielnicę, której brakowało szczęścia do inwestycji infrastrukturalnych, miejskich, komunalnych. Udało nam się uruchomić procesy gospodarcze, społeczne, zwiększyć znacząco aktywność inwestorów w tej części miasta – mówił podczas uroczystości zastępca prezydent Gdańska ds. inwestycji Alan Aleksandrowicz.

Kompleksowa termomodernizacja budynków w Zgierzu

Inwestycja jest pierwszym w Polsce nowatorskim, hybrydowym projektem partnerstwa publiczno-prywatnego dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Założeniem projektu jest przeprowadzenie głębokiej modernizacji energetycznej 24 publicznych obiektów oświatowych z terenu miasta, celem zwiększenia ich efektywności energetycznej. Obejmuje kompleksowe prace termomodernizacyjne i inne remontowe, w tym instalacji. Wartość inwestycji: 52,7 mln zł.

– Dla mnie to wyjątkowa nagroda, bo udało się nam zrealizować trudną formułę PPP. Podjęliśmy się tego, co do tej pory wielu samorządom się nie udawało. To było ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Dzisiaj możemy mówić o sukcesie, z którego jesteśmy dumni – mówił, odbierając nagrodę, prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski.

– To zaszczyt i satysfakcja odbierać nagrodę podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Cieszę się, że obiekty, w których wykorzystane zostały najnowsze technologie, będą swoją estetyką zdobić miasto – powiedział Mariusz Ślęzak, prezes spółki ENGIE Technika Instalacyjna, partnera prywatnego inwestycji.

 Kompleksowa przebudowa rynku w Chorzowie

Celem inwestycji jest stworzenie w centrum Chorzowa nowej, przyjaznej przestrzeni miejskiej. Powstaną nowoczesne, przeszklone pawilony dla gastronomii, handlu i instytucji miejskich „przytulone” do przęseł estakady. Oprócz kawiarni i lokali handlowych będzie znajdował się tutaj punkt informacji turystycznej oraz miejska galeria sztuki. Zaplanowano 40 drzew i 3 tys. krzewów. Wartość inwestycji: 28,1 mln zł.

– Przez 40 lat Chorzów nie miał rynku, ale coś na kształt centrum przesiadkowego. Powstał pomysł, by przywrócić namiastkę tego, co było kiedyś rynkiem, czyli przestrzeń integracji pokoleń, gdzie można spotkać się, wypić kawę. To miejsce zaplanowane pod kątem wydarzeń kulturalnych, które ma charakter nowoczesny i nowatorski. Dziękuję całemu zespołowi, który pracował przy realizacji tego przedsięwzięcia i zapraszam 30 czerwca na pierwszą kawę – mówił podczas uroczystości prezydent Chorzowa Andrzej Kotala.

Rekonstrukcja i rewitalizacja „Starego Kina” w Brennej z przeznaczeniem na Beskidzki Dom Zielin „Przytulia”

W 2018 roku zabytkowy budynek, pochodzący z lat 20. XX wieku, został poddany rewitalizacji, zyskując nowe funkcje kulturalne i społeczne, stał się miejscem, gdzie przez pryzmat zielarstwa prezentowana jest spuścizna górali Beskidu Śląskiego. Inwestycja została zrealizowana w ramach transgranicznego, polsko-czeskiego projektu „Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo”. Wartość inwestycji: 3,1 mln zł.

– Jesteśmy najmniejszym samorządem, który dziś miał zaszczyt znaleźć się w gronie laureatów. Chciałbym podziękować radzie i zespołowi zaangażowanemu w ten projekt. Powstał on w ramach bardzo dobrej współpracy transgranicznej – powiedział wójt gminy Brenna Jerzy Pilch. – Uratowaliśmy 100-letni budynek. Odbieram ten projekt z wielką radością i z wielką pokorą. Hasłem naszej gminy jest „Siła Natury”, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy do Brennej – dodał.

Projekty nominowane do tytułu Top Inwestycje Komunalne 2019 oceniane były pod kątem takich kryteriów, jak: rozmach inwestycji w odniesieniu do budżetu i możliwości samorządu, walory estetyczne, funkcjonalność, nowatorstwo, współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji, montaż finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP etc.), aktywne gospodarowanie majątkiem.

Gala Top Inwestycje Komunalne 2019 towarzyszyła XI edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, który w dniach 13-15 maja br. odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku.