Podpisano umowę z firmą, która zrewitalizuje amfiteatr w Bielsku-BiałejPAP - 16-03-2020 16:37


Podpisana została umowa z wykonawcą rewitalizacji zrujnowanego amfiteatru w Lipniku, peryferyjnej dzielnicy Bielska-Białej – podało Nadleśnictwo Bielsko, które wraz z bielskim magistratem zrealizuje inwestycję. Prace potrwają do końca października br.

Umowa została podpisana z firmą Mostmarpal z podbielskich Pietrzykowic. Jej oferta opiewa na kwotę blisko 2,36 mln zł. Uznana została za najkorzystniejszą spośród tych, które wpłynęły na przetarg. Pozostałe były wyższe.

Zadanie obejmie m.in. przebudowę widowni i sceny amfiteatru wraz z budową na niej muszli. Powstać mają place z wiatami i droga dojazdowa z parkingiem. Całość dopełnią elementy małej architektury.

W zamierzeniach samorządu i leśników, w miejscu zrujnowanego amfiteatru ma powstać leśne miejsce wypoczynku, spotkań społecznych i kulturalnych. Tradycja spędzania tam wolnego czasu przez mieszkańców sięga XIX w. Chodzi też o uatrakcyjnienie ruchu turystycznego wokół amfiteatru, który znajduje się przy niebieskim szlaku turystycznym wiodącym na Magurkę Wilkowicką.

O remont amfiteatru zabiegali mieszkańcy Lipnika. Starali się na ten cel pozyskać fundusze m.in. z budżetu obywatelskiego. Było to niemożliwe z przyczyn formalnych. Inwestycja przekraczała limity finansowe, a jednocześnie teren, na którym się znajduje, nie należy wyłącznie do gminy Bielsko-Biała, a m.in. także do Nadleśnictwa.