Popularna ścieżka w Gdańsku zmodernizowana. To efekt głosowania mieszkańcówwww.gdansk.pl - 20-12-2019 12:48


Właśnie zakończyła się realizacja pierwszego etapu prac modernizacji popularnego ciągu spacerowego na trasie ul. Olsztyńska - ul. Meissnera - al. Jana Pawła II - ul. Jelitkowski Dwór, podaje portal miejski www.gdansk.pl.

Potrzebę modernizacji zauważyli sami mieszkańcy Gdańska i zgłosili jej projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. Projekt zwyciężył w głosowaniu.

Projekt zakładał remont odcinka chodnika o długości ok. 700 metrów, przekształcenie drogi w ciąg pieszo-rowerowy oraz wykonanie jednolitej nawierzchni. Oprócz tego przy ścieżce pojawiły się również latarnie oraz elementy małej architektury. Inwestycję podzielono na dwa etapy. Zakończono pierwszy z nich, w ramach któego wykonano ciąg pieszo-spacerowy o dł. 315 m, wycięto część drzew i wykonano zastępcze nasadzenia oraz odtworzono istniejące trawniki.

Ciąg spacerowy to ważne miejsce dla gdańszczan - nie tylko łączy nadmorski park im. Reagana i plażę z osiedlami mieszkaniowymi, ale jest również drogą do pobliskiej szkoły.