Port w Szczecinie zmodernizuje infrastrukturę technicznąPAP - 12-01-2021 13:38


Port Szczecin - Świnoujście szuka wykonawcy, który zmodernizuje infrastrukturę techniczną w portach w Szczecinie i Świnoujściu. Zarząd portu ogłosił przetarg w tej sprawie; oferty można składać do 10 lutego br.

Zakres prac obejmuje: sieci wodociągowe, kanalizację sanitarną, kanalizację wód opadowych, zasilanie elektroenergetyczne, sieci teletechniczne, sieć wody przeciwpożarowej oraz system odwadniania terenów - poinformowały służby prasowe Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Prace będą prowadzone tak, aby porty mogły nieprzerwanie funkcjonować podczas wykonywanych robót budowlanych.

Docelowo porty w Szczecinie i Świnoujściu maja być przyjazne środowisku z efektywną infrastrukturą techniczną. Będzie nowocześnie, czysto i tanio w eksploatacji - podkreślają służby prasowe portów. Jak dodano, wpłynie to pozytywnie na niemal wszystkie sfery funkcjonowanie kompleksu portowego i spółek przeładunkowych.

Kolejnym efektem inwestycji będzie uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz wyposażenie nowych terenów na obszarach portów Szczecin i Świnoujście w infrastrukturę odprowadzania ścieków sanitarnych i deszczowych, co ograniczy zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego.

W Świnoujściu infrastruktura kanalizacyjna zostanie przystosowana do odbioru zanieczyszczeń ze statków. Zlikwidowana będzie istniejąca oczyszczalnia, a ścieki zostaną przekierowane na oczyszczalnię miejską. W Szczecinie kanalizacja sanitarna z Półwyspu Katowickiego zostanie włączona do istniejącej sieci odprowadzającej ścieki do oczyszczalni Spółki Wodnej Miedzyodrze.

Zarząd liczy także na podniesienie niezawodności systemu grzewczego oraz ograniczenie straty w zużyciu energii cieplnej, co pozwoli dostarczać energię po możliwie najniższych kosztach - podkreślają porty. To samo dotyczy dostaw wody pitnej i wody technicznej na cele przeciwpożarowe.

Przedsięwzięcie powinno zakończyć się do 31 października 2023 r. Inwestycja jest dofinasowana z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Rozwój transportu morskiego. (PAP)

autor: Kacper Reszczyński

res/ pad/