Powstanie największy w regionie ogród jordanowskiPAP - 13-07-2016 09:22


W szczególnie dotkniętej restrukturyzacją górnictwa dzielnicy Sosnowca, Kazimierzu Górniczym, powstanie największy w regionie ogród jordanowski.

Ostatnią tonę węgla w kopalni Kazimierz-Juliusz wydobyto na powierzchnię 29 maja 2015 r. Decyzję o likwidacji kopalni poprzedziły w 2014 r. liczne protesty górników; podziemny protest w obronie zakładu odbił się echem w całym kraju.

Aby ożywić tę część miasta samorząd powołał zespół roboczy i uruchomił program rewitalizacji dzielnicy. Wśród wypracowanych rozwiązań znalazły się m.in.: budowa ogrodu jordanowskiego, termomodernizacja budynku szkolnego i budowa boiska przy tamtejszym zespole szkół, a także remonty ulic. Aby zachować pamięć o historii Kazimierza Górniczego, w oparciu o infrastrukturę likwidowanej kopalni, miałoby powstać miejsce pamięci poświęcone górnictwu Zagłębia Dąbrowskiego.

We wtorek władze Sosnowca podpisały umowę na budowę w Parku im. Jacka Kuronia w Kazimierzu Górniczym ogrodu jordanowskiego ze zwycięzcą powtórzonego przetargu w tej sprawie, firmą Krisbud z Trzebini. Wykonawca ma na realizację prac 120 dni. Jak zaznaczył wiceprezydent miasta Mateusz Rykala, będzie to największy tego typu ogród w województwie.

Obiekt będzie podzielony na kilka stref: dla małych dzieci z urządzeniami o bajkowym wyglądzie, dla dzieci średnich oraz dużych. W pierwszej z nich pojawią się m.in. huśtawki, ważki, bujaki oraz urządzenia do zabaw w piasku. W pobliżu znajdą się też urządzenia muzyczne. W strefie dla średnich dzieci zamontowane zostaną m.in. urządzenia na sprężynach, symulator deskorolki oraz rodeo i ruchoma linia.

W ostatniej części ma powstać linarium - pierwszy tego rodzaju obiekt w Sosnowcu, a także szeroka zjeżdżalnia na specjalnie usypanym pagórku. W strefie rekreacyjnej dzieci będą się mogły spontanicznie pobawić m.in. na równoważni, grzybkach do przeskoków, słupkach do slalomu, drążkach do przewrotów czy drabinkach. W strefie odpoczynku zamontowane zostaną stoły z siedziskami.

Według informacji magistratu całość ma być zlokalizowana w pobliżu muszli koncertowej; a w drugiej części parku ma powstać strefa fitness z siłownią. Obok stref zaplanowano fontannę z dyszami zamontowanymi w podłożu oraz pergolę z zadaszeniami.

Władze miasta od miesięcy podnoszą problem konieczności zewnętrznego wsparcia rewitalizacji Kazimierza Górniczego, domagając się m.in. od premier Beaty Szydło realizacji obietnicy złożonej przez wcześniejszy rząd Ewy Kopacz ws. dofinansowania tych działań.

Pod koniec czerwca br. o zwiększenie środków na rewitalizację dzielnicy do szefowej rządu zaapelowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego (WRDS) w Katowicach. Dotychczas przyznana kwota z rezerwy budżetowej - 250 tys. zł - to zdaniem WRDS i władz Sosnowca - kwota "symboliczna", która nie wystarczy na planowane działania.

Prezydent Sosnowca akcentował, że obietnice dotyczyły 10-12 mln zł i choć miasto ma przygotowane środki na rewitalizację Kazimierza Górniczego, kwota ta byłaby wkładem w kolejne kilkadziesiąt milionów złotych w ramach np. różnych programów europejskich.

W czasie procesu likwidacji kopalni Kazimierz-Juliusz premier poprzedniego rządu Ewa Kopacz kilkakrotnie spotykała się z żonami górników. Jedno z ostatnich spotkań odbyło się w połowie 2015 r. w miejscowym zespole szkół. Rozmawiano m.in. o budowie basenu w dzielnicy; mieszkanki dzielnicy m.in. przekazały wtedy pismo z prośbą o sfinansowanie obiektu.