Poznań modernizuje przystanki autobusowewww.poznan.pl - 11-02-2022 14:28


Rozpoczęła się przebudowa przystanku Arnikowa w Poznaniu. To pierwszy z pięciu miejsc przeznaczonych do modernizacji w najbliższych miesiącach. Zaplanowane prace ułatwią korzystanie z komunikacji miejskiej.

Inwestycja obejmuje nie tylko wykonanie platformy przystankowej przy ul. Radojewo, ale również dojścia do istniejącego ciągu pieszego w ul. Arnikowej.

Po pracach związanych z rozbiórką starej nawierzchni przewidziano m.in. wykonanie peronu i chodnika, wbudowanie nowych krawężników i obrzeży betonowych, montaż bariery ochronnej oraz elementów małej architektury, jak kosz na śmieci i wiata. Ponadto przystanki zostaną oznakowane a pasy zieleni odtworzone. Aby ułatwić pasażerom wsiadanie oraz wysiadanie z pojazdów peron zostanie wyniesiony na wysokość 18 cm powyżej krawędzi jezdni. Zaplanowano również montaż faktur ostrzegawczych oraz kierunkowych.

Aby ułatwić pasażerom wsiadanie oraz wysiadanie z pojazdów peron zostanie wyniesiony na wysokość 18 cm powyżej krawędzi jezdni. Zaplanowano również montaż faktur ostrzegawczych oraz kierunkowych.

Na zlecenie MPK Poznań - w ramach umowy powierzenia realizowanej z ZTM - w tym roku wybudowane zostaną również platformy na przystankach autobusowych:

Tak, jak w przypadku przystanku Arnikowa, w wymienionych lokalizacjach wybudowane zostaną nowe platformy wraz z dojściami do ciągów pieszych, co poprawi komfort korzystania z komunikacji autobusowej oraz zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców.