REKLAMA
PARTNER PORTALU
×

Szukaj w serwisie

Poznań przygotowuje się kolejnego etapu Programu Centrum

  • Autor: www.poznan.pl
  • 04 lip 2022 15:07
Poznań przygotowuje się kolejnego etapu Programu Centrum
Okolica placu Wolności i Okrąglaka w Poznaniu ma zmienić się na lepsze, fot. www.poznan.pl

Okolica placu Wolności i Okrąglaka w Poznaniu ma zmienić się na lepsze. Gruntownie przebudowane będzie torowisko tramwajowe, jezdnia, chodniki i infrastruktura podziemna. Pojawi się wiele nowych drzew i zieleni niskiej, oświetlenie uliczne i elementy małej architektury. Umowa z wykonawcą została już podpisana, prace mogą zacząć się we wrześniu.

REKLAMA

- Podpisaliśmy umowę z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą prac i zakładamy, że rozpoczęcie robót nastąpi we wrześniu. Aktualnie wykonawca skupia się na niezbędnych przygotowaniach, obejmujących m.in. wszelkie uzgodnienia, opracowanie projektów wykonawczych i czasowej organizacji ruchu. Zakres prac jest bardzo szeroki, dlatego chcemy jak najlepiej przygotować się do tej inwestycji - mówi Tomasz Płóciniczak, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Do czasu przystąpienia do robót budowlanych, wykonawca może prowadzić lokalnie "odkrywki" na ulicach - czyli punktowe wykopy, które pozwolą sprawdzić położenie sieci infrastruktury podziemnej. Pracownicy wykonawcy przed przystąpieniem do robót dokonają także inwentaryzacji zabudowy. Będzie ona polegać na wyznaczaniu punktów kontrolnych na budynkach w obrębie inwestycji.

W wakacje przewidziane jest także spotkanie z mieszkańcami i przedsiębiorcami, na którym przedstawiony zostanie zakres i harmonogram prac, szczegóły projektu, a także rozwiązania organizacyjne w zakresie obsługi komunikacyjnej obszaru. Prowadzone roboty wymuszą wprowadzenie zmian w organizacji przestrzeni. Zmiany te dotyczyć będą pasażerów komunikacji miejskiej, kierowców, pieszych i rowerzystów. Projekt czasowej organizacji ruchu, uwzględniający najbardziej optymalne z punktu widzenia użytkowników przestrzeni rozwiązania, jest aktualnie opracowywany przy współpracy z jednostkami miejskimi. 

Kontynuacja zmian w centrum 

Miasto zdecydowało się skorzystać z prawa opcji sformułowanego w postępowaniu przetargowym, co oznacza, że wyłoniony wykonawca robót zajmie się także kolejnym zakresem Programu Centrum, obejmującym m.in. ul. Gwarną i węzeł przy Okrąglaku.  Przebudowane zostanie torowisko z jezdnią i chodnikami na południowej nitce placu Wolności, cała ul. 27 Grudnia, ul. Ratajczaka do ul. Św. Marcin, ul. Kantaka i ul. Gwarna. Ponadto w zakres zadania wchodzi przebudowa trasy tramwajowej w ul. Fredry i ul. Mielżyńskiego, które wymagają remontu. W ul. Mielżyńskiego konieczna jest również wymiana istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ze względu na jej stan techniczny.

Południową drogę pl. Wolności, ulice 27 Grudnia, Ratajczaka, Kantaka i Gwarną czeka gruntowna przebudowa zarówno torowiska, jak i nawierzchni jezdni i chodników. Zmodernizowana zostanie sieć uzbrojenia podziemnego, ułożone zostanie nowe torowisko, ulice pokryje wysokiej jakości kamienna nawierzchnia. Inwestycja ma poszerzyć przestrzeń dla ruchu pieszych i rowerzystów, szczególnie w rejonie nagromadzenia lokali handlowych i usługowych. Nie zabraknie elementów małej architektury: ławek czy koszy na śmieci, a także zieleni, której po zakończeniu przebudowy będzie dwukrotnie więcej niż dziś.  

Nadchodząca inwestycja jest ważną częścią prowadzonych w śródmieściu procesów rewitalizacyjnych i kontynuacją Programu Centrum. Celem jest przywrócenie centrum miasta tradycyjnych dla takich przestrzeni funkcji i stworzenie przyjaznego miejsca dla przechodniów i mieszkańców. Ważne jest też wprowadzenie w zurbanizowaną tkankę miejską możliwie dużo zieleni, ograniczenie ruchu tranzytowego na rzecz rowerowego i transportu publicznego. Jako pierwszy w ramach Programu Centrum zmienił się fragment ul. Św. Marcin między Gwarną a Ratajczaka, a obecnie trwa przebudowa dwóch kolejnych odcinków tej ulicy wraz z fragmentem Al. Marcinkowskiego.

Sprawny i bezpieczny transport publiczny

Torowisko wzdłuż placu Wolności zostanie przesunięte na północ w stosunku do obecnie istniejącego, a dotychczasowy przystanek tramwajowy przy Arkadii będzie przeniesiony na zachodnią stronę skrzyżowania ulic Ratajczaka i 27 Grudnia. Węzeł rozjazdowy przy Okrąglaku, czyli na skrzyżowaniu ul. 27 Grudnia, Gwarnej, Fredry i Mielżyńskiego, zostanie przebudowany tak, by możliwy był nowy skręt tramwajowy w prawo - z ul. 27 Grudnia w Mielżyńskiego. W ulicach Fredry i Mielżyńskiego oraz na pl. Cyryla Ratajskiego przebudowany zostanie układ torowy wraz z niezbędną infrastrukturą. Odnowione zostaną przystanki tramwajowe na pl. Cyryla Ratajskiego, a przystanek Most Teatralny zostanie wydłużony. 

- Wzdłuż pl. Wolności oraz ul. 27 Grudnia zostaną nasadzone dwa szpalery drzew - podkreśla Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - Nowe drzewa pojawią się również w ul. Kantaka. Wprowadzona będzie także zieleń niska. Dla większości drzew przewidziany jest system antykompresyjny, czyli ochronna konstrukcja umożliwiająca bezpieczny rozwój korzeni, bez ich ingerencji w infrastrukturę podziemną. Wszystkie planowane rośliny wesprze system nawadniający zapewniający odpowiednią ilość wody niezbędną dla prawidłowego wzrostu i rozwoju w warunkach miejskich.   

Na przebudowanych fragmentach ulic wprowadzona zostanie strefa zamieszkania, czyli przestrzeń wspólna, łącząca funkcje ulicy, deptaku, parkingu i miejsca spotkań mieszkańców, gdzie pieszy ma zawsze pierwszeństwo przed innymi pojazdami. Zdemontowana zostanie nieużywana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic 27 Grudnia, pl. Wolności i Ratajczaka, wyłączona przy wprowadzaniu strefy Tempo 30. 

Potrzeby osób z niepełnosprawnościami uwzględnione będą poprzez m.in. niskie krawężniki, pasy linii naprowadzających oraz faktury ostrzegawcze dla osób z dysfunkcją wzroku. Przewidziane są też koperty dla osób z niepełnosprawnościami. 

Przebudowa infrastruktury podziemnej obejmuje sieci: gazowe, ciepłownicze, elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej oraz teletechnicznej. W planach jest także modernizacja oświetlenia ulicznego, montaż monitoringu miejskiego, a także zieleń i instalacja nawadniająca.

Podobał się artykuł? Podziel się!


Rekomendowane dla Ciebie