REKLAMA
PARTNER PORTALU
×

Szukaj w serwisie

Poznański kompleks pierwszy na świecie z takim certyfikatem. W centrum uwagi wartość społeczna inwestycji

  • Autor: PropertyDesign.pl
  • 08 lis 2021 16:42
Poznański kompleks pierwszy na świecie z takim certyfikatem. W centrum uwagi wartość społeczna inwestycji
Poznański zespół biurowy Malta Office Park, fot. mat. prasowe
Poznański kompleks pierwszy na świecie z takim certyfikatem. W centrum uwagi wartość społeczna inwestycji
Poznański kompleks pierwszy na świecie z takim certyfikatem. W centrum uwagi wartość społeczna inwestycji
Poznański kompleks pierwszy na świecie z takim certyfikatem. W centrum uwagi wartość społeczna inwestycji

Malta Office Park w Poznaniu jest pierwszym na świecie zespołem biurowym certyfikowanym według najnowszego standardu BREEAM In-Use v.6 2020 International. Opracowany w 2020 roku nowy standard uwzględnia również zagadnienia związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem oraz wpływem budynku na otoczenie społeczne.

REKLAMA

  • Poznański zespół biurowy Malta Office Park - należący do Henderson Park (70% udziałów) oraz EPP (30%) jako pierwszy na świecie przeszedł proces re-measurement w najnowszej wersji standardu BREEAM In Use v.6 2020 International.
  • Obiekt uzyskał ocenę Excellent w kategoriach Asset Performance i Management Performance.
  • Procedura certyfikacji objęła m.in. audyt ryzyka i możliwości społecznych wynikających z relacji obiektu z otoczeniem.

W efekcie opracowania zostały wskazane potencjalne korzyści możliwe do osiągnięcia we współpracy Malta Office Park  ze stroną społeczną. Pierwszym krokiem w kierunku realizacji tych wytycznych było spotkanie w dniu 5 listopada 2021 r., podczas którego przedstawiciele EPP przekazali władzom Poznania deklarację dotyczącą zaangażowania w działania na rzecz rozwoju lokalnych społeczności.

Nacisk na aspekt społeczny

BREEAM to oparty o wiele kryteriów, zaawansowany system oceny ekologicznej budynków. Certyfikowane obiekty, ale także sposób zarządzania nimi, sprawdzane są pod kątem wpływu na środowisko, zużywania zasobów, komfortu pracy, zdrowia użytkowników. Opracowany w 2020 roku nowy standard uwzględnia również zagadnienia związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem oraz wpływem budynku na otoczenie społeczne.

- Certyfikacja BREEAM uwzględniająca aspekty społeczne nieruchomości biurowej to z jednej strony nowość rynkowa, a z drugiej proces świetnie wpisujący się we współczesne rozumienie środowiska pracy. Firmy coraz częściej i coraz silniej angażują się społecznie, a ich pracownicy często podejmują indywidualne działania w tym zakresie. Przygotowany raport pokazał, że jako właściciel i zarządca budynków możemy być platformą pozwalającą na wymianę informacji między pracownikami naszych biurowców a stroną społeczną. Podjęcie się takiej roli pozwoli na rozpoznanie właściwych i aktualnych potrzeb lokalnych, a także na bardziej dokładne adresowanie konkretnych działań - podkreśla Sylwia Piechnik, dyrektor Działu Leasingu Projektów Biurowych EPP.

Współpraca z miastem

Procedura certyfikacji objęła m.in. audyt ryzyka i możliwości społecznych wynikających z relacji obiektu z otoczeniem. W efekcie opracowania zostały wskazane potencjalne korzyści możliwe do osiągnięcia we współpracy Malta Office Park ze stroną społeczną. Pierwszym krokiem w kierunku realizacji tych wytycznych było spotkanie przedstawicieli EPP z Bartoszem Gussem, zastępcą prezydenta Poznania, podczas którego przekazano deklarację dotyczącą zaangażowania firmy w działania na rzecz rozwoju lokalnego.

- Bardzo doceniamy, że właściciele nieruchomości dokładają wszelkich starań, by obiekty komercyjne spełniały najwyższe standardy. Cieszę się, że firmy, które działają na poznańskim rynku, chcą mieć pozytywny wpływ na rozwój społeczności lokalnej. Warto podkreślić, że wartości uwzględnione w certyfikacie BREEAM wpisują się w katalog wartości, które promuje Miasto Poznań: różnorodność, równe traktowanie, walka z dyskryminacją, otwartość na różne poglądy, włączenie mieszkańców w decydowanie o mieście i dbałość o środowisko i zrównoważony rozwój - zaznacza Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania. 

W ramach współpracy EPP zadeklarowała podjęcie działań mających na celu: redukowanie wszelkich form nierówności społecznych; stwarzających równe możliwości dostępu do wiedzy, edukacji, kultury czy opieki zdrowotnej; wspierających nowoczesną gospodarkę, przedsiębiorczość, innowacyjność i rozwój technologiczny; poprawiających stan środowiska; zmierzających do ochrony zasobów naturalnych.

Działania te mają być realizowane poprzez aktywny udział EPP w wybranych inicjatywach społecznych podejmowanych przez Miasto Poznań, a także promowanie i współorganizowanie aktywności o charakterze społecznym, kulturalnym i edukacyjnym na terenie Malta Office Park.

- Wnioski wynikające z przygotowanych w ramach certyfikatu BREEAM raportów stanowią jasne wytyczne do dalszej współpracy. Proponowane zakresy działań pokrywają się z obszarami przyjętej przez EPP strategii ESG i dotyczą aktywności na rzecz lokalnych społeczności, rozwoju kapitału ludzkiego, zdrowia oraz ekologii. Pierwsze, bardzo wstępne, konsultacje z przedstawicielami urzędu miasta pokazały, że istnieje wiele możliwości realizowania wspólnych inicjatyw, o których do tej pory nie rozmawiano. Jest więc szansa, że nowy certyfikat dla Malta Office Park będzie początkiem efektywnych działań, korzystnych dla wszystkich zaangażowanych stron - zaznacza Wojciech Gepner, dyrektor ds. aktywności społecznych EPP.

Jak ocenić wartość społeczną inwestycji?

Raport bezpieczeństwa Malta Office Park oraz audyt oceniający wartość społeczną, a także wynikające z niej szanse i zagrożenia, przeprowadziła brytyjska firma doradcza CPTED-UK Ltd.

- Audyty bezpieczeństwa i wpływu społecznego obiektów komercyjnych to nowość na polskim rynku nieruchomości. Zdecydowaliśmy się na współpracę z jedną z najlepszych firm oferujących ten zakres badań. CPTED-UK to bardzo doświadczona organizacja, bazująca na wyśrubowanych – i przetestowanych w praktyce – normach brytyjskich, stanowiących często źródło światowych systemów certyfikacji. To bardzo adekwatne rozwiązanie dla naszego obiektu, gdyż Malta Office Park jest międzynarodowym środowiskiem zarówno pod względem pochodzenia firm, jak i narodowości pracujących w niej na co dzień osób - zauważa Konrad Biskupski, dyrektor Działu Technicznego EPP.

- Ocena wartości społecznej nieruchomości komercyjnych to stosunkowo nowe kryterium w sektorze real estate w Polsce.  Rozszerzenie zakresu certyfikacji BREEAM o wartość społeczną ma na celu podnieść świadomość wpływu, jaki wywierają nieruchomości na jakość życia społeczności lokalnych i innych interesariuszy. Zrozumienie tych zależności to jeden z elementów bardzo aktualnego i ważnego procesu, jakim jest budowanie zrównoważonego, sprawiedliwego i odpornego na wyzwania dzisiejszego świata społeczeństwa. Przykład Malta Office Park zachęca do wprowadzania zasad polityki i procedur, które chronią użytkowników budynków jednocześnie przyczyniając się do poczucia bezpieczeństwa i godności osobistej pozostałych przedstawicieli społeczeństwa.- dodaje Bogusława Motylska, dyrektor w CPTED-UK.

Podobał się artykuł? Podziel się!


Rekomendowane dla Ciebie