Prawie 2 mln zł na ratowanie zabytków Pomorza ZachodniegoPAP - 29-04-2020 16:28


Zarząd województwa na ratowanie zabytków Pomorza Zachodniego przeznaczył 1,8 mln zł. Wsparcie na remonty bądź prace zabezpieczające otrzyma w sumie 70 zabytków.

Tegoroczna lista zabytków, które otrzymają dofinansowanie, liczy 70 pozycji - poinformowały w środę służby prasowe zachodniopomorskiego marszałka. Łączna kwota wsparcia to 1,8 mln zł - o 200 tys. zł więcej niż w ubiegłym roku.

Ze wsparcia województwa korzystają m.in. gminy, parafie, muzea, ośrodki kultury, izby rzemieślnicze, gospodarstwa rolne, spółki oraz osoby prywatne.

Do udziału w konkursie uprawniony był każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Na liście znalazły się m.in. prace remontowe i zabezpieczające dachu szesnastowiecznego kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Różańcowej w Gardźcu. Kwota wsparcia wynosi 50 tys. zł. Pieniądze trafią także do zespołu katedralnego w Kamieniu Pomorskim. Tam zaplanowano kolejny etap remontu dachu nawy głównej i remont dachów transeptów. Kwota dofinansowania tych prac to 60 tys. zł.

Pieniądze trafią także na ratowanie zabytkowych murów miejskich w regionie. Na renowację średniowiecznych murów w Mieszkowicach ma iść 45 tys. zł, a na dokumentację czternastowiecznych murów w Pyrzycach - od Baszty Lodowej do Baszty Prochowej - 25 tys. zł.

Pomorze Zachodnie wspiera prace przy zabytkach od 2007 r. Od tego czasu na ten cel przekazano łącznie ponad 12 mln zł z budżetu województwa.