Program ochrony środowiska - Warszawa rozpoczyna konsultacje społeczneum.warszawa.pl - 05-02-2020 10:37


W stolicy rozpoczynają się konsultacje społeczne Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021–2024, informuje portal miejski um.warszawa.pl.

Mieszkańcy będą mogli przekazywać swoje pomysły nt. zrównoważonego rozwoju miasta, dotyczące m.in. kwestii takich, jak jakość powietrza, zieleń i ogólne sposoby na adaptację do zmian klimatu. Pierwsze spotkanie z cyklu konsultacji odbędzie się 5 lutego w Centrum Kreatywności Targowa w godzinach 17.00-20.00 i dotyczyć będzie czystego powietrza.

Pozostałe spotkania odbędą się według poniższego harmonogramu:
- wtorek, 3 marca - zieleń i bioróżnorodność,
- środa, 25 marca - przestrzenna wizja miasta,
- poniedziałek, 20 kwietnia - adaptacja do zmian klimatu.

Warszawianie mogą również przekazywać swoje pomysły drogą pisemną, wysyłając je na adres Biura Ochrony Środowiska lub za pomocą ankiety online