Projekt modernizacji lotniska aeroklubu w GliwicachPAP - 13-06-2016 10:32


Do stycznia przyszłego roku warszawska firma Innebo Group opracuje dokumentację projektową modernizacji lotniska aeroklubu w Gliwicach. Kosztem ok. 19 mln zł to sportowe dotąd lotnisko ma zmienić się w bazę dla lotów biznesowych, sportowych oraz małego ruchu cargo.

O rozstrzygnięciu przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej poinformował gliwicki samorząd.

Zakres dokumentacji obejmuje opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, projektu budowlanego i wykonawczego, tzw. przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego. Częścią zlecenia jest również uzyskanie wszystkich wymaganych zatwierdzeń i decyzji administracyjnych. Dokumenty mają być gotowe na początku przyszłego roku.

Według prognoz, inwestycja będzie kosztować około 19 mln zł. Zmodernizowane lotnisko ma uzyskać status lotniska publicznego i służyć m.in. dla lotów biznesowych, sportowych oraz małego ruchu cargo. Ma to być port, z którego będą korzystać np. związani z miastem inwestorzy, których zakłady znajdują się w gliwickiej części Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Aby możliwy był rozwój ruchu biznesowego, konieczna jest odpowiednia infrastruktura. Obecnie lotnisko dysponuje jedynie trawiastym pasem startowym, z którego nie da się korzystać przy złej pogodzie. Plany modernizacji obejmują budowę utwardzonego 900-metrowego pasa startowego i drogi startowej, drogi kołowania, płyty postojowej, kontenerowej stacji paliw, hangaru postojowego oraz postojowo-obsługowego. Konieczne będzie też wybudowanie parkingów i dróg dojazdowych. Po modernizacji lotnisko ma zyskać status lotniska publicznego o ograniczonej certyfikacji.

Według założeń, inwestycja ma być gotowa do 2018 r. Zostanie sfinansowana z budżetu miasta, a zrealizuje ją Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju. Na 2016 r. zaplanowano prace o wartości 2,7 mln zł, na dwa kolejne lata - po 8 mln zł.

Gliwickie lotnisko ma powierzchnię blisko 88 hektarów. Jego atutem jest duża koncentracja w okolicy specjalistycznych usług dla małych samolotów i bliskość centrum Nowe Gliwice, gdzie działają firmy sektora nowych technologii. Gliwice są też dobrze skomunikowane - znajduje się tu węzeł autostrad A1 i A4, a niedawno oddano też do użytku gliwicki odcinek Drogowej Trasy Średnicowej, przebiegającej przez miasta aglomeracji górnośląskiej aż do Katowic.

Lotnisko ma już 100 lat - zaczęło działać w 1916 r. Ówczesne niemieckie władze widziały jego rolę jako głównego portu lotniczego Górnego Śląska. Od 1925 r. działała na nim stacja meteo, na wyposażeniu był też samolot meteorologiczny. W 1927 r. uruchomiono regularne loty do Wiednia, Warszawy, Gdańska i Lipska.