Projekt pracowni HS99 w Rybniku do realizacji. Jest dofinansowanie z UEUM Rybnik - 27-02-2017 12:10


To już pewne – projekt rybnickiej szkoły muzycznej dotyczący budowy nowoczesnej sali koncertowej otrzyma dotację ze środków unijnych w wysokości ponad 16,5 mln zł.

Projekt przeszedł pozytywnie ocenę II stopnia i został zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 15 lutego br. Wcześniej, koncepcja została wysoko oceniona merytorycznie, uzyskując 6 miejsce na liście rankingowej konkursu w ramach działania 8.1 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie infrastruktury niezabytkowej - informuje oficjalny portal miejski Rybnika.

W ramach projektu rozbudowy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku, szkoła zyska salę koncertową z zapleczem i przestrzenią ekspozycyjną. Planowana jest rozbudowa istniejącego budynku szkoły o nowoczesną salę koncertową, która będzie służyć zarówno celom dydaktycznym w zakresie kultury, jak i celom związanym z upowszechnianiem kultury.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2015 r. rozstrzygnięto konkurs współorganizowany przez katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich na zaprojektowanie sali koncertowej dla Państwowej Szkoły Muzycznej w Rybniku. I nagroda trafiła w ręce pracowni HS99 z Koszalina.  Zwycięska praca przekonała jury przejrzystością, prostotą i czystością przyjętych rozwiązań urbanistycznych i funkcjonalno-przestrzennych.