Promenda Krzycka we Wrocławiu. Nowy odcinek już otwartyPropertyDesign.pl - 14-09-2021 10:06


Oddano do użytku kolejny fragment Promenady Krzyckiej we Wrocławiu. To blisko 1,5 km trasy rowerowej.

Promenada Krzycka powstaje na trasie historycznego szlaku spacerowego tzw. Hugo Richter Weg, znajdującego się wzdłuż torów kolejowych Towarowej Obwodnicy Wrocławia. Obwodnica powstała na początku XX w. według pomysłu ówczesnego dyrektora Ogrodów Miejskich Wrocławia – Hugo Richtera.

Do użytku oddano nowy odcinek ciągu pieszo-rowerowego o długości 1340 m od ul. Borowskiej do ul. Bardzkiej we Wrocławiu. Ścieżka ciągnie się przez ponad 7 km południowymi osiedlami Wrocławia – od Tarnogaju po ul. Grabiszyńską. 

Łączny koszt prac wyniósł 2,8 mln zł. Wybudowano nie tylko asfaltową ścieżkę, ale zamontowano także 47 latarni z oprawami LED i do końca października zostanie nasadzonych 75 drzew na nowych trawnikach.

Źródło: wroclaw.pl