REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Prosta bryła dla nowoczesnej organizacji badawczej. Zobacz koncepcję Projektu Praga

  • Autor: PropertyDesign.pl
  • 23 gru 2022 11:14
Prosta bryła dla nowoczesnej organizacji badawczej. Zobacz koncepcję Projektu Praga
Oto koncepcja Projektu Praga na siedzibę Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, fot. mat. pras.
Prosta bryła dla nowoczesnej organizacji badawczej. Zobacz koncepcję Projektu Praga
Prosta bryła dla nowoczesnej organizacji badawczej. Zobacz koncepcję Projektu Praga
Prosta bryła dla nowoczesnej organizacji badawczej. Zobacz koncepcję Projektu Praga
Prosta bryła dla nowoczesnej organizacji badawczej. Zobacz koncepcję Projektu Praga
Prosta bryła dla nowoczesnej organizacji badawczej. Zobacz koncepcję Projektu Praga
Prosta bryła dla nowoczesnej organizacji badawczej. Zobacz koncepcję Projektu Praga
Prosta bryła dla nowoczesnej organizacji badawczej. Zobacz koncepcję Projektu Praga

W grudniu br. rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na siedzibę Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Dziś prezentujemy koncepcję Projektu Praga, która zajęła II miejsce.

REKLAMA

  • W grudniu br. rozstrzygnięto konkurs na koncepcję architektoniczną nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.
  • Pierwsza nagroda została przyznana pracowni Atelier Tektura Sp. z o. o z Warszawy.
  • Drugą nagrodę otrzymała pracownia Projekt Praga Sp. z o. o z Warszawy, której koncepcję i założenia dziś prezentujemy.

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej jest organizacją o nowoczesnej formule i kulturze organizacyjnej, obecną w europejskiej przestrzeni badawczej od kilku dekad.

Takie wartości powinna odzwierciedlać architektura jego nowej siedziby, wpisując się w standard współczesnych placówek podobnego typu i współtworząc wizerunek Instytutu – adekwatny do jego osiągnięć i ambicji naukowych, odpowiednio reprezentujący organizację w partnerskich relacjach z zewnętrznymi podmiotami naukowymi i biznesowymi.

Środowisko pracy badawczej

Od wizerunku budynku niemniej ważne jest stworzenie atrakcyjnego środowiska pracy, przyciągającego utalentowanych badaczy, wspierającego wysoką jakość prowadzonych badań, sprzyjającego skupieniu oraz twórczej wymianie informacji. Obok dobrze wyposażonych stref pracy, ważną rolę pełnią tu przestrzenie komunikacyjne i uzupełniające, służące nieformalnym spotkaniom czy odpoczynkowi.

Integracja z przyrodą

Dla opisanych powyżej aspektów duże znaczenie ma także zieleń, zastosowana w różnych formach, wśród których trzy pełnią szczególną rolę: ogród kontemplacyjny, stanowiący rozszerzenie parteru, zakomponowany jako osłonięte od zewnętrznych bodźców miejsce spotkań i wypoczynku o kojącej atmosferze; mikro-ogródki elewacyjne na fasadzie frontowej, jako element natury poprawiający mikroklimat i równoważący środowisko pracy wypełnione urządzeniami technologicznymi i wewnętrzne patio, wprowadzające zieleń i światło naturalne do przestrzeni w głębi budynku.

Duże znaczenie ma także zieleń, zastosowana w różnych formach, fot. mat. pras.
Duże znaczenie ma także zieleń, zastosowana w różnych formach, fot. mat. pras.

Elastyczna struktura

Dla wiodącej, laboratoryjnej funkcji budynku, zaproponowano elastyczny układ konstrukcyjno-instalacyjny, umożliwiający wzajemne skomunikowanie laboratoriów i różnorodne aranżacje pomieszczeń. Uniwersalne moduły przestrzenne są także podatne na ewentualne zmiany podziałów pomieszczeń i będą mogły być dostosowywane do ewoluujących potrzeb instytutu w przyszłości.

Projektowany budynek jest czterokondygnacyjną prostopadłościenną bryłą o wymiarach w rzucie 66,40x72,80m i wysokości górnej krawędzi elewacji 18,0m. Maksymalna rzędna strefy technicznej na dachu wynosi 20,0m. Od strony ul. Marcina Flisa budynek wycofano o 16,30m, sytuując go w strefie nieprzekraczalnej linii zabudowy, zgodnie z wytycznymi Decyzji WZ.

Główne reprezentacyjne wejście W1 zlokalizowano od strony południowo-wschodniej. Od strony północno-wschodniej znajduje się wejście W2, służące ewakuacji oraz stanowiące dostęp dla rowerzystów (bliskość windy i rowerowni). Od strony północno-zachodniej ulokowano wejście dostawczo-ewakuacyjne W3. Dodatkowo od strony ogrodu przewiduje się możliwość otwierania elewacji parteru, a w ogrodzie zaproponowano dodatkowy dostęp do Sali wystawowej na poziomie -1, pełniący także funkcję ewakuacji z podziemia (schody terenowe S2).

 Urządzenie terenu i zieleni

Wzdłuż elewacji frontowej przewidziano zieleń niską i średniowysoką, utwardzony plac wejściowy z ławkami i stojakami rowerowymi oraz pas miejsc postojowych. Wzdłuż elewacji północno-wschodniej zaplanowano zieleń przy oknach pomieszczeń administracyjnych. W północno-zachodnim obszarze działki zaproponowano krajobrazowe założenie zieleni z pagórkami i zielenią łąkową, urządzone częściowo na stropie garażu podziemnego. W strefie przyległej do budynku od strony południowo-zachodniej urządzony został ogród kontemplacyjny, do którego planuje się przesadzić cztery istniejące drzewa. Zgodnie z wytycznymi Decyzji WZ koncepcja maksymalizuje udział powierzchni biologicznie czynnej, poprzez stosowanie nawierzchni przepuszczalnych, zieleni elewacyjnej i dachowej.

Zaprojektowany ogród domknięty jest murem z dwoma wejściami oraz szerokimi otwarciami kadrującymi zieleń. W ogrodzie zaplanowano okrągły pawilon palarni.

Wnętrze

Piętra zakomponowano według następującej zasady:

Unity laboratoryjne ulokowano wzdłuż zewnętrznego obwodu budynku, sytuując bezpośrednio przy elewacji sale laboratoryjne i pokoje biurowe, natomiast w głębi – pomieszczenia pomocnicze unitów.

W centralnym trzonie kondygnacji znalazły się natomiast pomieszczenia wspólne, trzony sanitarne, komunikacyjne, sale konferencyjne i miejsca spotkań, korzystające ze światła dziennego dzięki patio.

W przyjętym układzie wydzielono komunikację ogólną kondygnacji (korytarze, halle) oraz komunikację wewnętrzną w obrębie unitów. Każde laboratorium posiada wejście z komunikacji ogólnej oraz dodatkowe przejście wewnętrzne, co zilustrowano na schematach w części graficznej.

Od wizerunku budynku niemniej ważne jest stworzenie atrakcyjnego środowiska pracy, przyciągającego utalentowanych badaczy, wspierającego wysoką jakość prowadzonych badań, sprzyjającego skupieniu oraz twórczej wymianie informacji, fot. mat. pras.
Od wizerunku budynku niemniej ważne jest stworzenie atrakcyjnego środowiska pracy, przyciągającego utalentowanych badaczy, wspierającego wysoką jakość prowadzonych badań, sprzyjającego skupieniu oraz twórczej wymianie informacji, fot. mat. pras.

Na każdym piętrze znalazło się 7 unitów badawczych – łącznie 21, z czego zgodnie z programem 20 zajmują laboratoria, a jeden (na piętrze +3) przeznaczony jest na Pracownię Modeli Komórkowych i Organoidów wraz z Bankiem Komórek.

Rozwiązania architektoniczne i materiałowe

Bryła budynku została skomponowana z dwóch głównych elementów. Pierwszy z nich to masywny pas przyziemia z wnękami wejściowymi i szerokim otwarciem w strefie ogrodu kontemplacyjnego, domkniętego murem kontynuującym bazę budynku. Okna pomieszczeń użytkowych parteru zaprojektowano w gęstym rytmie pionowych elementów, które utrzymują wizualną ciągłość strefy przyziemia, chroniąc pomieszczenia przed nadmiernym wglądem z zewnętrz.

Posadowiony na bazie korpus wyższych pięter laboratoryjnych ma lżejszy, bardziej pawilonowy charakter. Pasma modularnych okien z wycofanymi naświetlami zostały rozdzielone pełnymi pasami podokiennymi i gzymsowymi. Osłonięte od bezpośredniego słońca naświetla wprowadzają do pomieszczeń światło naturalne, bez ich przegrzewania. Regulacji dostępu światła służą rolety wewnętrzne, na elewacjach południowych wyposażone w odblaskową powłokę aluminiową, redukującą przegrzewanie. Zrezygnowano z rolet zewnętrznych z uwagi na ich ograniczoną funkcjonalność podczas silniejszego wiatru (automatyczne zwijanie) oraz kosztowniejszy serwis.

Jako element wyróżniający reprezentacyjną elewację frontową, zaprojektowano donice z mikro-ogródkami. Dla utrzymania całorocznego efektu zaplanowano gatunki zimozielone, takie jak rokitnik hikul, sosna karłowa, kiścień czy kostrzewa sina. Zakłada się automatyczny system podlewania oraz podłoże z warstwami o wysokiej retencji, poprawiającej mikroklimat w strefie przy otwieranych oknach.

Zastosowanie betonu barwionego, o zróżnicowanej strukturze wykończenia, daje szerokie możliwości kształtowania detali elewacji w zakresie faktur wykończenia czy ekspozycji kruszywa.

Wprowadzona na elewacji frontowej dodatkowa podkonstrukcja wsporcza prefabrykatów o większych gabarytach, w formie par stalowych słupków, pozwala na optymalizację ich grubości.

Podobał się artykuł? Podziel się!


Rekomendowane dla Ciebie