Przestrzeń publiczna to my!PropertyDesign.pl - 22-02-2017 09:49


Jaka jest kondycja przestrzeni wspólnej w polskich miastach? Jak sprawić by zaniedbane „miejsca niczyje” odzyskały swój blask – nad tym debatowali uczestnicy dyskusji „Żyj, pracuj, kochaj… swoje miasto”, która się odbyła 17 lutego w ramach 4 Design Days.

W dyskusji, którą moderowali wspólnie Marcin Szczelina, krytyk i kurator architektury oraz Giovanna Carnevali, Director of Architectural Competition Department Strelka KB wzięli udział wybitni polscy architekci i znawcy architektury: Iwona Benek z Fundacji Laboratorium Architektury 60+, Katarzyna Kohler-Sitek, reprezentująca Śląskie Kamienice SA, Tomasz Konior, założyciel Konior Studio, Piotr Kozłowski, reprezentujący Echo Investments, Ryszard Nakonieczny oraz Mariusz Ścisło, prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Dyskutowano o przeznaczeniu przestrzeni publicznych w polskich miastach. Dla kogo są miejsca wspólne? Jak je projektować, by służyły wszystkim mieszkańcom?

- Przestrzeń publiczna to przestrzeń wspólnoty – powiedział Tomasz Konior. - Miejsce, gdzie szukamy interakcji, gdzie chcemy ubogacać swoją wrażliwość, doświadczać innych. Wciąż mamy w Polsce niedobór takich przestrzeni – tętniących życiem, dających możliwości wszystkim jej uczestnikom.

Uczestnicy dyskusji zgodzili się, że przestrzeni wspólnej należy przywrócić wartość i jest to zadanie i architektów, i władz miejskich, ale i samych mieszkańców.

- W powojennej Polsce przestrzeń publiczna niejednokrotnie zanikła. Z kolei współczesną przestrzeń miejską zdegradowano w wielu przypadkach do parkingów – powiedział Mariusz Ścisło. – Nasze miasta to miasta „powybijanych zębów”, w których ciągłość historyczna, ciągłość pokoleń została zakłócona przez trudną historię.

Piotr Kozłowski poruszył z kolei ciekawy temat odpowiedzialności wszystkich nas za przestrzeń publiczną, która nas otacza.

- Przestrzeń wspólna to my. To nasze zaangażowanie, miejsce, gdzie chcemy żyć, spotykać się, tworzyć interakcje społeczne. To my – jej uczestnicy – mamy największy wpływ na przestrzeń publiczną – dodał.