Przetarg na dalsze prace Projektu Centrumwww.poznan.pl - 12-10-2018 13:16


Kończy się przebudowa ul. Św. Marcin pomiędzy ulicami Gwarną i Ratajczaka, tymczasem Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły już przetarg na wykonawcę projektu przebudowy kolejnego odcinka w ramach Projektu Centrum - skrzyżowania ulic Św. Marcin/Niepodległości/ Towarowa.

Ogłoszono przetarg na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ul. Św. Marcin, na odcinku od mostu Uniwersyteckiego do Al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z Al. Niepodległości oraz ul. Towarową.

Projekt ma zostać wykonany według najwyższych standardów i z użyciem nowoczesnej technologii BIM (Building Information Modeling). Ułatwi to skuteczne zarządzanie nim, umożliwi jeszcze lepszą koordynację prac oraz pozwoli na optymalizację kosztów inwestycji.

Po jej realizacji utworzoną dokumentację projektową będzie można załączyć do modelu 3D Miasta Poznań, który jest dostępny dla mieszkańców, projektantów i inwestorów na stronie GEOPOZ. Zasilenie modelu 3D tak szczegółową dokumentacją infrastruktury podziemnej w przyszłości zaowocuje szybszym uzgadnianiem dokumentacji projektowej z gestorami sieci.

Podmioty zainteresowane realizacją tego zamówienia mogą składać swoje oferty do 12 listopada 2018 roku. Wszystkie prace objęte jego zakresem muszą zostać wykonane i przekazane zamawiającemu do końca lipca 2019 roku.

Przebudowa ul. Święty Marcin na odcinku od mostu Uniwersyteckiego do Al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z Al. Niepodległości oraz Towarową będzie, po przebudowie odcinka ul. Święty Marcin od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka, realizacją kolejnej części projektu "Program Centrum - etap I". Jest on dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 6.1 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Skrzyżowanie ul. Święty Marcin, Al. Niepodległości i ul. Towarowej to jedno z newralgicznych miejsc Programu Centrum, którego celem jest odnowa znaczącej części śródmieścia Poznania.  Ma się stać ono przyjazną przestrzenią publiczną wszystkich jej użytkowników - mieszkańców, turystów, studentów. Przyświeca temu idea ograniczenia indywidualnego ruchu samochodowego na rzecz transportu publicznego oraz nadanie preferencji dla ruchu pieszego i rowerowego. Aby osiągnąć te cele,  godząc jednocześnie interesy wszystkich sąsiadów projektowanej przestrzeni, w wypracowywaniu wytycznych dla rozwiązań komunikacyjnych w tym rejonie uczestniczyły poznańskie uczelnie: Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Adama Mickiewicza i Akademia Muzyczna.

Projekt Centrum

To największa inwestycja rewitalizacyjna prowadzona obecnie w Poznaniu. Zakłada przebudowę ulic i chodników w dużej części śródmieścia, a także zmianę infrastruktury podziemnej. Ponadto przewiduje modernizację torowisk tramwajowych i budowę nowej trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka.

Ze względu na dużą skalę, zakres realizacji inwestycji, a także mechanizmy finansowania podzielono ją na dwa etapy. Etap I obejmuje ulice: Święty Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa. Ten etap prac podzielono na trzy zakresy, by zapewnić możliwość poruszania się po centrum kierowcom i pieszym w trakcie trwania inwestycji. Etap II to budowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Ratajczaka.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę torowisk tramwajowych i uspokojenie układu komunikacyjnego. W ramach realizacji projektu zmodernizowana zostanie sieć tramwajowa, nastąpi zwężenie jezdni i poszerzenie chodników. Wprowadzona zostanie strefa uspokojonego ruchu samochodowego oraz powstaną przestrzenie dla rowerów. Projekt zakłada także wprowadzenie większej ilości zieleni, zarówno wysokiej w postaci drzew, jak i zieleni niskiej, w postaci krzewów i kwiatów. A wzdłuż budynków Alfa na ul. Św. Marcin i ul. 27 Grudnia powstanie szeroka aleja spacerowa.

Obecnie realizowany jest tzw. zakres I. W drugiej połowie przyszłego roku rozpoczną się prace przy skrzyżowaniu Św. Marcin/Niepodległości/Towarowa, na który właśnie rozpoczęto przetarg. Po nim prace przeniosą się na zakres II (27 Grudnia, Al. Marcinkowskiego, Św. Marcin, Gwarną oraz skrzyżowanie ulic Fredry i Mielżyńskiego), którego przebudowa powiązana będzie z budową tramwaju w ul. Ratajczaka (II etap Projektu Centrum). Całość zakończy się w 2022 roku.

Łącznie cały Program Centrum kosztować będzie 231,7 mln zł. Oba główne etapy uzyskały dofinansowanie unijne. Pierwszy - 45,4 mln zł, a drugi - 59 mln zł.