Przetarg na prace w Wielkim Młynie w Gdańsku. Niebawem rozstrzygnięciePropertyDesign.pl - 11-05-2020 14:12


Muzeum Gdańska ogłosiło przetarg na II etap termomodernizacji, połączony z przebudową i adaptacją zabytkowego Wielkiego Młyna w Gdańsku. Planowany termin zakończenia prac to koniec kwietnia 2021 r. W budynku ma powstać nowe Muzeum Bursztynu, które zostanie udostępnione do zwiedzania 28 czerwca 2021 r.

- Celem dotowanego ze środków Gminy Miasta Gdańska oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 przetargu jest przygotowanie budynku do prac przy aranżacji sal wystawowych i pomieszczeń służących obsłudze ruchu turystycznego. Zadaniem wykonawcy, który zostanie wyłoniony w przetargu będzie przeprowadzenie kompleksowych prac budowlanych, konserwatorskich oraz przy instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz grzewczych. Wymiana tych ostatnich docelowo ma zredukować o 75 proc. roczne koszty energii potrzebnej do ogrzewania zabytkowego budynku. W jego wnętrzach będzie miało siedzibę nowoczesne, przyjazne zwiedzającym muzeum na miarę XXI wieku. Na oferty od wykonawców czekamy do 26 maja 2020 r. – mówi Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska.

Termin zakończenia prac w Wielkim Młynie jest przewidziany na koniec kwietnia 2021 r. Wówczas Muzeum Gdańska przystąpi do prac nad aranżacją wystawy stałej poświęconej fenomenowi bursztynu bałtyckiego. Wystawa zostanie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020. Otwarcie nowego Muzeum Bursztynu przypadnie w Światowy Dzień Bursztynu – 28 czerwca 2021 r.