Przyjaźniej i nowocześniej - zupełnie nowe oblicze Biblioteki na KoszykowejUrząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - 14-10-2015 09:44


Dobiegła końca wielka rozbudowa ponad stuletniej biblioteki przy Koszykowej w Warszawie. Projekt architektoniczny rozbudowy wykonała pracownia Bulanda, Mucha – Architekci, zaś nowe wnętrza zaprojektowała firma Dawos.

7 października br. jedna z największych i najstarszych polskich bibliotek, otworzyła nowe przestrzenie dla czytelników z większym dostępem do książek i wyposażone w nowoczesny sprzęt, a przy tym dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt architektoniczny rozbudowy, oparty na połączeniu czytelni i zadaszonych szkłem dziedzińców z zabytkowym Gmachem im. St. Kierbedziów, wykonała pracownia Bulanda, Mucha – Architekci. Nowe wnętrza zaprojektowała firma Dawos. Prace budowlane zostały zrealizowane przez konsorcjum firm Mota-Engil Central Europe i Mota-Engil Engenharia e Construcao, a nadzór inwestorski sprawowała firma Bud-Invent.

Dzięki przebudowie Biblioteka na Koszykowej stała się miejscem o dużym komforcie pracy dla jej użytkowników. Zupełnie nowa przestrzeń powstała m.in. dzięki zadaszeniu szkłem dziedzińców wewnętrznych. Zostały one połączone z czytelnią i z niemal stuletnim budynkiem. Tak rozbudowany, zmodernizowany i nowocześnie wyposażony gmach biblioteki daje teraz więcej możliwości (w sumie zbiory biblioteki liczą ok. 1,5 mln woluminów).

Najważniejszym obszarem w nowym gmachu jest teraz poziom parteru. Mieści się tu m.in. Czytelnia im. Faustyna Czerwijowskiego – nazwa nadana dla upamiętnienia pioniera bibliotekarstwa, pierwszego dyrektora Biblioteki, piastującego to stanowisko w latach 1907-1937. Tu również zlokalizowana jest wypożyczalnia oraz strefa funkcjonalna z recepcją, rejestracją i informacją. Dzięki swojej atmosferze ta część budynku stanie się z pewnością obszarem rekreacji i kameralnych spotkań. Wyciszający nastrój wprowadza m.in. porośnięta zielenią ściana. Nie brakuje również elementów artystycznych – jedną ze ścian zdobi praca wykonana metodą sgrafitto autorstwa Marcina Bogusławskiego przedstawiająca księgozbiory.

Nowa czytelnia ma rozbudowany księgozbiór, który będzie teraz bardziej dostępny dla czytelników. Dzięki stworzeniu nowej przestrzeni można było dołączyć pozycje, które dotychczas z braku miejsca musiały być przechowywane w magazynie. Z założenia ma być to miejsce dogodne dla pracy głównej grupy korzystającej z biblioteki – dla uczniów i studentów.

Na I piętrze znajdzie się czytelnia czasopism im. prof. Władysława Bartoszewskiego. Również na tym samym piętrze – w łączniku między nowym a starym gmachem – znajduje się przestrzeń ze stacjonarnymi komputerami do użytku czytelników.

Magazyny zbiorów powiększyły swoje możliwości o 14 000 mb półek w systemie magazynowania zwartego. Wykorzystano tu metalowe regały przesuwne, które pozwalają bezpiecznie przechowywać wielotysięczne partie zbiorów. Jest to też bardziej ekonomiczne rozwiązanie niż dotychczas stosowane tradycyjne regały stacjonarne – pojemność magazynów zwiększyła się prawie dwukrotnie.

Pomieszczenia magazynów bibliotecznych, podobnie jak cały gmach wyposażone są w instalację klimatyzacji zapewniającą odpowiedni i stabilny poziom temperatury i wilgotności wraz ze stałym monitoringiem tych parametrów, jak również w instalację sygnalizacji i gaszenia pożaru oraz kontroli dostępu.

Całkowity koszt pierwszego etapu przebudowy biblioteki wyniósł ponad niemal 60 milionów złotych. Wkład własny ze strony samorządu województwa mazowieckiego wynosi prawie 40 mln zł, natomiast dofinansowanie unijne to 20 mln zł. Dzięki tym środkom powstał budynek nowej Biblioteki o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 5,4 tys. mkw., przy zwiększeniu powierzchni w stosunku do stanu poprzedniego o prawie 3 tys. mkw. Prace rozpoczęły się w kwietniu 2013 r. Przez cały ten czas trwania prac budowlanych placówka działała bez przerwy, starając się maksymalnie łagodzić wszelkie niedogodności powstające dla czytelników, rodzące się naturalnie w trakcie realizacji tak ogromnego projektu.