Przyjęcie planu zagospodarowania umożliwi poprawę infrastruktury przy zalewie Nakło-ChechłoPAP - 30-08-2019 10:08


Radni Świerklańca w powiecie tarnogórskim (Śląskie) przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów wokół zalewu Nakło-Chechło. Samorządowcy przekonują, że umożliwi to poprawę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przy tym popularnym miejscu wypoczynku.

"Wreszcie zrobiliśmy pierwszy krok do tego, żeby uregulować skomplikowaną pod względem prawnym sytuację gruntów nad zalewem Nakło-Chechło. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego daje wachlarz możliwości wykorzystania potencjału terenów przy zalewie" - skomentował w czwartek wójt gminy Świerklaniec Marek Cyl.

Dzięki przyjęciu planu niespełna 330-hektarowy teren nad zalewem Nakło-Chechło ma zostać w części zagospodarowany w celach służących wypoczynkowi i sportowi - mogą powstać tam nowe obiekty gastronomiczne, rekreacyjne, sportowe, kempingi, a także parkingi i nowa droga dojazdowa, niezależna od przebiegającej w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 908. Obecnie w dniach wzmożonego ruchu turystycznego nad zalewem droga korkuje się i jest zastawiana parkującymi na poboczu samochodami.

Do 2015 r. obsługą zalewu Nakło-Chechło zajmował się Gminny Ośrodek Rekreacji, zlikwidowany przez świerklaniecki samorząd ze względu na utratę płynności finansowej. Wójt gminy Świerklaniec Marek Cyl zdecydował wówczas o przeznaczaniu środków wypracowanych nad zalewem na bieżące utrzymanie, naprawy i niezbędne remonty w tym miejscu. Jednocześnie przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów, który został przyjęty przez radnych w ostatnich dniach.

Uchwalenie planu - jak przekonują władze gminy - jest wielkim sukcesem świerklanieckich samorządowców. "Dzięki temu możliwa będzie zmiana sytuacji formalnoprawnej w tym miejscu. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie świetna współpraca gminy Świerklaniec i Nadleśnictwa Świerklaniec. Istotne było również wsparcie stowarzyszeń i organizacji działających nad zalewem Nakło-Chechło" - podał w czwartek Urząd Gminy w Świerklańcu.

Przed uchwaleniem projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu. Natomiast 8 kwietnia br. minister środowiska wyraził zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne niemal 127 hektarów gruntów leśnych w okolicach zalewu, stanowiących własność Skarbu Państwa, zarządzaną przez Lasy Państwowe. Uchwała dotycząca przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego.