Przystanek Wierna Rzeka z nowymi peronamiPropertyDesign.pl - 13-04-2021 10:23


Przystanek kolejowy w Wiernej Rzece na trasie z Kielc do Częstochowy zyska nowy blask i zapewni podróżnym większą wygodę. Powstaną nowe perony z oświetleniem i oznakowaniem, a także wiata, ławki i pochylnie.

Podróżni wygodniej wsiądą do pociągów na przystanku Wierna Rzeka na trasie z Kielc do Częstochowy. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybudują nowe perony. Przyjęte rozwiązanie ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów.

Na peronach będzie nowe oświetlenie i oznakowanie. Zamontowana zostanie wiata i ławki. Przystanek będzie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Dojście do kolei ułatwi pochylnia. Ścieżki naprowadzające i wypukłe pasy w nawierzchni peronu ułatwią orientację osobom niedowidzącym i niewidomym.

Prace PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na trasie z Kielc w kierunku Częstochowy i Katowic, zapewniają sprawne podróże koleją. W latach 2017-2020 na poprawę świętokrzyskiego odcinka linii  przeznaczono 46 mln zł. Lepszy dostęp do pociągów już umożliwiają nowe perony m.in. w Bukowej, Czarncy i Włoszczowie.