Rok 2020 pod znakiem remontów zabytków w WarszawieUM Warszawa - 22-01-2021 12:22


Rok 2020 zamknęliśmy liczbą 80 zabytków, które zostały wyremontowane dzięki dotacji m.st. Warszawy - informuje Urząd Miasta stołecznego Warszawa. Na ten cel stolica przeznaczyła ponad 8 mln zł.

Wnioski o dotacje dotyczyły różnego zakresu prac. Część wiązała się z naprawą złego stanu technicznego budynków, czyli np. remontu dachu, klatek schodowych czy uszczelnienia izolacji fundamentów. Zdecydowana większość wnioskodawców planowała jednak wyremontować fasady swoich kamienic. 

Jedną z bardziej widowiskowych metamorfoz był remont ceglanych budynków kolonii Wawelberga na Woli oraz domu Wedla przy ul. Szpitalnej 8. Wyzwaniem dla specjalistów była konserwacja i częściowe odtworzenie sgraffitowej dekoracji na domu MDM przy ul. Marszałkowskiej 55/73. Można już podziwiać czystą fasadę budynku z lat 50. XX wieku na Muranowie czy modernistycznych kamienic przy ul. Jagiellońskiej 30 i ul. Konopnickiej 3.

Dotacje objęły również sztukę sakralną, nagrobki cmentarne oraz zabytki drewniane. Decyzją Rady Miasta wsparcie finansowe otrzymały zarówno obiekty wpisane do rejestru zabytków jak i ujęte w gminnej ewidencji zabytków.