Rowerem lub pieszo wzdłuż rzeki Kłodnicy. Gliwice zamawiają dokumentację projektową "Bulwarów Kłodnicy"PAP - 21-04-2020 10:43


Gliwicki samorząd zamawia dokumentację projektową „Bulwarów Kłodnicy”. Ma to nowa droga pieszo-rowerowa wzdłuż rzeki Kłodnicy o długości ok. 5 km, ciągnąca się od centrum do dzielnicy Stare Łabędy.

O trwającym przetargu, do którego przystąpiło siedmiu oferentów, władze miasta poinformowały w swoim poniedziałkowym biuletynie. W poprzednich miesiącach deklarowały, że w ciągu trzech lat planują zbudować na całym swoim terenie ok. 37 km dróg rowerowych i pieszo-rowerowych.

Jak przypomniano w biuletynie, chodzi o liczący ok. 5 km ciąg pieszo-rowerowy: wzdłuż ul. Nadrzecznej - od ul. Orlickiego do zjazdu do centrum handlowego Arena oraz biegnący lewym wałem Kłodnicy - od oczyszczalni do ul. Staromiejskiej w Starych Łabędach. Wstępną koncepcję projektową Bulwarów Kłodnicy opracowała w ub. roku gliwicka pracownia architektoniczna Venit.

"Bulwary Kłodnicy będą ciągnęły się od placu Piłsudskiego aż do Łabęd. Powstanie nie tylko trasa rowerowa, ale też przyjazna przestrzeń do wypoczynku wśród zieleni. (…) Powstaną też dwie kładki na Kłodnicy - za oczyszczalnią i przed mostem w ciągu ul. Staromiejskiej oraz łącznik z ul. Staromiejską (w rejonie kościoła Wniebowzięcia NMP) i krótki odcinek drogi dla rowerów po drugiej stronie rzeki" - wymienił w poniedziałek gliwicki magistrat.

"Na Bulwarach Kłodnicy będzie dominowała zieleń, stanie też punkt turystyczny wiatą i ławką solarną wyposażoną w panele fotowoltaiczne, dostęp do internetu za pomocą routera wifi, system darmowego ładowania urządzeń mobilnych i turystycznych oraz stanowisko na rowery i pojazdy elektryczne" - dodało w biuletynie miasto.

Na przygotowanie dokumentacji tej inwestycji władze Gliwic zaplanowały kwotę 442,8 tys. zł brutto. W przetargu spłynęło siedem ofert, trwa procedura wyboru najkorzystniejszej z nich.

Ogółem - według zapowiedzi miasta z lutego br. - w latach 2020-22 ma tam powstać ponad 37 km ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych. Obecnie w Gliwicach jest ponad 100 km takich tras.

Na potrzeby części z nowych odcinków wykorzystany zostanie ślad dawnych torów wąskotorowych, łączących Gliwice z obecną dzielnicą Raciborza - Markowicami. W tym roku ma powstać asfaltowa nawierzchnia ścieżki rowerowej wraz z urządzeniem przystanku rowerowego w rejonie dawnej stacji Trynek, przy ul. Bojkowskiej.

Powstać ma też odcinek trasy rowerowej od ul. Knurowskiej do granicy miasta o długości ponad 2 km - na nasypie kolejki. Ponadto, zaprojektowany ma zostać kolejny odcinek przy ul. Knurowskiej i przeanalizowana możliwość budowy drogi rowerowej w miejscu dawnych torów od ul. Kujawskiej do Robotniczej.

Również w tym roku gotowy ma być odcinek zachodniej lokalnej obwodnicy miasta od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - wraz z drogami technicznymi, na których dozwolony będzie ruch rowerowy. W IV kw. br. powinna zostać ukończona droga rowerowa przy południowej obwodnicy miasta (ul. Okrężna), a także dróżka pieszo-rowerowa wzdłuż ul. Kozielskiej.

Do końca tego roku ma powstać dokumentacja projektowa dróżek pieszo-rowerowych wzdłuż ul. Kujawskiej, Jana Pawła II i Nowy Świat oraz dokumentacja terenu przy projektowanym przystanku kolejowym Gliwice Kopernik (w rejonie ul. Perseusza). Inwestycji kolejowej towarzyszyć ma m.in. infrastruktura rowerowa, w tym parkingi rowerowe i stacja napraw rowerów.

Do końca 2021 r. gotowy powinien być kolejny odcinek zachodniej obwodnicy miasta, od ul. Okulickiego do ul. Daszyńskiego - z drogami technicznymi otwartymi dla rowerzystów, a także ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Zabrskiej. Na przyszły rok zaplanowano też zaprojektowanie przebudowy skrzyżowania ulic: Staromiejskiej, Strzelców Bytomskich i Głównej, przy którym powstanie ścieżka rowerowa.

Na 2021 r. zaplanowano też ukończenie dokumentacji kolejnych dróżek pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Kłodnicy (od ul. Orlickiego do Staromiejskiej), wzdłuż ul. Strzelców Bytomskich (od ul. Zakątek Leśny do Grzybowej), wzdłuż ul. Toszeckiej (od ul. Gajowej do Rekreacyjnej) i wzdłuż ul. Chorzowskiej.

Etapowo powstawać ma ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż tzw. ul. Noworybnickiej - od ul. Nowy Świat do Toruńskiej. Trwa analiza możliwości budowy podobnego połączenia równoległego do ul. Rybnickiej - od ul. Toruńskiej do obwodnicy.

Miasto planuje również modernizację nawierzchni szlaku rowerowego w rejonie Lasu Łabędzkiego, od ul. Granicznej do Bażanciej. Analizuje możliwości budowy ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Pszczyńską z Kujawską.