Rozpoczęła się modernizacja Muzeum Archeologicznego w WiślicyPAP - 09-10-2019 14:36


Rozpoczęła się modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy, oddziału kieleckiego Muzeum Narodowego. Zakończenie inwestycji, której koszt wyniesie ponad 26 mln zł, planowanie jest na koniec 2021 roku.

"Inwestycja jest wieloetapowa. W jej skład wchodzą prace konserwatorski, archeologiczne i modernizacyjne. Wszystkie te prace doprowadzą do tego, że będziemy mieli w województwie świętokrzyskim jedno z najciekawszych muzeów archeologicznych w Polsce" - powiedział podczas środowej konferencji prasowej dyr. Muzeum Narodowego w Kielcach Robert Kotowski. Dodał, że główne prace "będą skupione na podziemiu bazyliki wiślickiej".

"Przebudowany i zmodernizowany zostanie istniejący pawilon archeologiczny. Po zakończeniu prac powstanie nowoczesna, przeszklona bryła, przez którą będzie można zobaczyć wszystkie te relikty, które tam się znajdują" - podkreślił Kotowski.

Pawilon archeologiczny, podziemia pod Bazyliką Mniejszą w Wiślicy oraz dzwonnica, w ramach modernizacji, zostaną połączone w jedną ścieżkę turystyczną. Nowa siedziba placówki będzie się mieścić w zakupionym w ramach projektu budynku dawnego zakładu energetycznego.

"Mieścić się tam będzie centrum konferencyjno-edukacyjne oraz część biurowa. Będzie także sala edukacyjna, a w przyszłości sala wystaw czasowych" - dodał dyr. kieleckiej placówki.

W zakres prac wchodzi również modernizacja i rozszerzenie ekspozycji archeologicznej w podziemiach bazyliki. "Jak również prace konserwatorskie i archeologiczne reliktów, które posiadamy, zakup instalacji i uruchomienie systemów multimedialnych na potrzeby ekspozycji oraz montaż instalacji zabezpieczających" - powiedziała kierownik Muzeum Archeologicznego w Wiślicy Gabriela Kiełtyka-Sołtysiak.

Kotowski zaznaczył podczas konferencji, że projekt jest realizowany od 2017 roku, a rok wcześniej powstała dokumentacja projektu. Dodał, że wzrost cen oraz kilka postępowań przetargowych sprawiły, że inwestycja rusza z opóźnieniem. Dzięki pomocy samorządu województwa oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się zwiększyć pulę środków przeznaczonych na inwestycję z 18 do ponad 26 mln zł. Pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków samorządu województwa i MKiDN.