Ruda Śląska zakończyła tegoroczne rewitalizacje podwórekPAP - 28-10-2019 10:47


Rewitalizację dwóch kolejnych podwórek w Rudzie Śląskiej zakończył miejscowy samorząd. Podwórka w dzielnicach Nowy Bytom i Wirek są siódmą i ósmą taką przestrzenią, które są odnawiane przy wsparciu środków unijnych. Prace na następnych trzech zaplanowano na przyszły rok.

Realizowany w Rudzie Śląskiej pilotażowy program zakłada zrewitalizowanie do 2020 r. jedenastu podwórek. Koszt to ok. 7,4 mln zł, z czego 4,1 mln zł pokryje unijne dofinansowanie. Trzy pierwsze podwórka odnowiono w 2018 r., w tym roku prace objęły pięć takich przestrzeni.

O zakończeniu prac przy ul. Niedurnego 28 w Nowym Bytomiu oraz między ul. Strażacką i Kałusa w Wirku rudzki magistrat poinformował w piątek. Łącznym kosztem ponad 1,2 mln zł powstały tam drogi dojazdowe, parkingi, miniplace zabaw, miejsca spotkań mieszkańców oraz oświetlenie.

"Krok po kroku przywracamy mieszkańcom kolejne odnowione przestrzenie. Oczywiście jest to kropla w morzu potrzeb, bo w Rudzie Śląskiej tylko przy samych budynkach komunalnych mamy 650 podwórek, a wiele z nich wymaga interwencji i ponownego zagospodarowania" - zaznaczyła, cytowany w informacji miasta jego prezydent, Grażyna Dziedzic.

"Niestety, pomimo szczerych chęci nie da się w ciągu kilku lat nadrobić zaszłości sięgających w niektórych przypadkach kilkudziesięciu lat. Dostrzegamy jednak ten problem i w miarę naszych możliwości działamy" - zapewniła Dziedzic.

Już wcześniej w tym roku w Rudzie Śląskiej zrewitalizowano trzy inne podwórka: przy ul. Dąbrowskiego, przy ul. Hlonda/Bytomskiej/Grunwaldzkiej oraz w rejonie ul. Sobieskiego w dzielnicy Ruda. Pierwsze trzy podwórka zrewitalizowano w ub. roku: dwie lokalizacje w Wirku - u zbiegu ul. Sienkiewicza/Tuwima/Odrodzenia oraz przy ul. Krasińskiego, a także w Nowym Bytomiu - na osiedlu Kaufhaus.

Do końca przyszłego roku w Rudzie Śląskiej zrewitalizowane zostaną jeszcze trzy inne podwórka - jedno w Wirku przy ul. Sienkiewicza oraz dwa w dzielnicy Ruda - przy ul. Matejki oraz Górniczej i Wesołej.

Rudzki projekt "podwórkowy" dotyczy przestrzeni wokół budynków wielorodzinnych, głównie w starej zabudowie, wybranych w 2015 r. Wcześniej miasto przeprowadziło cykl warsztatów w terenie. Na podwórkach mieszkańcy wskazywali niedogodności i zwracali uwagę na problemy. Okazało się, że miejsca te są zaniedbane nie tylko pod kątem infrastruktury, ale też w wymiarze społecznym i ekonomicznym.

Projekt odnowy wytypowanych w warsztatach podwórek dostał dofinansowanie w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020, dotyczącym rewitalizacji obszarów zdegradowanych w centralnej części woj. śląskiego.

Rudzki samorząd przypomina, że założeniem programu jest m.in. aktywizacja mieszkańców. Projekt dotyczy bezpośrednio ponad 3 tys. rudzian. Miasto stara się ich angażować nie tylko w konsultacje, ale także w prace remontowe (głównie nasadzenia zieleni).

Część "społeczna" działań realizowana jest w projekcie "Ruda Śląska stawia na podwórka", na które miasto zdobyło prawie 780 tys. zł unijnego dofinansowania. Projekt zakłada aktywizację społeczno-zawodową, edukacyjną i kulturalną mieszkańców rewitalizowanych obszarów miasta, z uwzględnieniem rejonów odnawianych podwórek.

W Rudzie Śląskiej znajduje się 1667 podwórek zajmujących blisko 370 ha - najwięcej w dzielnicy Ruda - 380 (23 proc.). Tylko przy budynkach komunalnych jest 650 podwórek o powierzchni prawie 105 ha. 88 z nich najbardziej nadaje się do nowego zagospodarowania.

Miejski program renowacji podwórek do 2030 r., obok zagospodarowania wybranych 11, jest też rodzajem podręcznika dobrych praktyk, z którego mogą korzystać np. spółdzielnie mieszkaniowe. Rudzkie doświadczenia z zakresu renowacji podwórek wykorzystano w publikacji Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach pt. "Kolorowe podwórka mikrorewitalizacja krok po kroku". Inicjatywa ma pomagać lokalnym społecznościom regionu odnawiać podwórka niewielkim kosztem, przy zachowaniu walorów trwałości, użyteczności i piękna.