Ruszył przetarg na rewitalizację dworca Sosnowiec MaczkiPKP S.A. - 25-02-2016 09:30


Coraz bliżej rewitalizacji neorenesansowego budynku stacji Sosnowiec Maczki według koncepcji PAS Projekt Archi Studio. Spółka PKP ogłosiła przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych dla dworca. Prace budowlane związane z inwestycją powinny rozpocząć się w połowie 2016 r.

PKP właśnie ogłosiła przetarg ograniczony na wybór firmy, która podejmie się rewitalizacji i adaptacji zabytkowego dworca na funkcje dydaktyczne. Wykonawca inwestycji powinien zostać wyłoniony w drugiej połowie maja. W budynku wznowiona zostanie również obsługa podróżnych.

- Dzięki planowanej przez PKP S.A. inwestycji dworzec Sosnowiec Maczki zyska nowe życie. Zrewitalizowany obiekt posłuży nie tylko podróżnym, ale również będzie mógł być przeznaczony na inne cele np. dydaktyczne i naukowe – mówi Jarosław Kołodziejczyk, członek zarządu PKP S.A. – Co ważne, odnowienie dworca to tylko fragment większej koncepcji – należące do PKP nieruchomości wokół dworca po uzbrojeniu i stworzeniu przez Miasto Sosnowiec odpowiedniej infrastruktury będą bardzo atrakcyjnym terenem dla budownictwa mieszkaniowego czy usług.

Inwestycja w Maczkach obejmuje nie tylko zabytkowy dworzec kolejowy. Rewitalizacji zostanie poddany również sąsiadujący z dworcem XIX-wieczny budynek byłych warsztatów szkolnych, który będzie pełnił będzie funkcje usługowo-handlowe. Obydwa obiekty zostaną połączone przejściem podziemnym pod torami, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu. Linia kolejowa zostanie trwale wygrodzona.

Rozpoczęcie prac związanych z rewitalizacją dworca planowane jest na połowę czerwca br. Cała inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach. Budynek dworca adaptowany pod funkcje dydaktyczne ma zostać oddany do użytkowania na początku października, wraz z nowym rokiem akademickim. Do końca przyszłego roku prowadzone będą natomiast pozostałe prace związane m.in. z rekonstrukcją i konserwacją polichromowanych powłok malarskich czy z wykończeniem budynku kantyny studenckiej.