Rybnik przygotowuje rozbudowę szkoły muzycznejPAP - 16-03-2016 09:34


Samorząd Rybnika zamierza rozbudować siedzibę tamtejszej szkoły muzycznej. Za ok. 19 mln zł powstać ma nowy budynek z salą na 300 widzów i m.in. wielofunkcyjnym foyer. Szkoła zdobyła 700 tys. zł wsparcia resortu kultury na dokumentację techniczną.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Rybniku im. K.A. Szafranków mieści się reprezentacyjnym miejscu miasta, na początku ul. Powstańców Śląskich, w bezpośredniej bliskości rybnickiej bazyliki św. Antoniego, przy której w ostatnich latach uporządkowano i zmodernizowano przestrzeń publiczną.

Nowa sala koncertowa szkoły ma powstać na wolnym dziś placu między bazyliką a istniejącym budynkiem placówki.

Zgodnie z przeprowadzonym w 2015 r. konkursem na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną przedsięwzięcia chodzi o salę koncertową na 300 widzów wraz ze sceną, kulisami, garderobami i zapleczem, wielofunkcyjnym foyer z kawiarnią i przestrzenią ekspozycyjną, a także pomieszczeniami pomocniczymi i technicznymi.

Pierwszą nagrodę w konkursie na koncepcję obiektu zdobyła w sierpniu ub. roku koszalińska pracownia HS99, znana m.in. z projektu wielokrotnie nagradzanego budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach.

Jak przekazała we wtorek Anna Kolenda z rybnickiego magistratu, zgłoszony przez szkołę projekt przygotowania dokumentacji technicznej dla budowy sali otrzymał wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uzyskał on piąte miejsce w rankingu konkursu resortu na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem infrastruktury kultury w zakresie szkolnictwa artystycznego. Ministerialne dofinansowanie wyniesie 700 tys. zł.

W drugiej połowie tego roku szkoła muzyczna przy współpracy z miastem ma złożyć wniosek o dofinansowanie budowy sali ze środków unijnych. Łączny szacowany koszt przedsięwzięcia to 19 mln zł.

W poprzednich latach trwały starania na rzecz przejęcia budynku szkoły od zgromadzenia sióstr miłosierdzia św. Karola Boromeusza. Działania te podjęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, któremu podlegają szkoły muzyczne. Zgromadzenie sióstr boromeuszek zgodziło się sprzedać budynek.

Do końca lat 90. w gmachu dzierżawionym od zakonu mieścił się szpital miejski. Jego późniejsza adaptacja na potrzeby szkoły muzycznej trwała od 2001 r. do 2003 r. i kosztowała 12 mln zł. Na tę kwotę złożyło się 700 tys. zł dotacji od resortu kultury oraz 11,3 mln zł z budżetu Rybnika.

W efekcie siedziba szkoły stała się jednym z nowocześniejszych tego typu obiektów w kraju. W budynku znajduje się m.in. ponad 50 sal indywidualnych, sala koncertowa na 250 osób oraz sala kameralna na 100 miejsc.

Rybnicka placówka to jedna z najbardziej znanych szkół muzycznych w kraju. Wykształciła wielu wybitnych artystów odnoszących sukcesy na krajowych i międzynarodowych scenach. Jej absolwenci to m.in. Adam Makowicz, Piotr Paleczny, Lidia Grychtołówna czy Henryk Mikołaj Górecki.

W poprzednich latach nową salę koncertową w regionie zyskał Zespół Szkół Muzycznych im. Jana Kiepury w Sosnowcu. Zbudowana tam sala koncertowa z widownią na ponad 500 miejsc, z salą kameralną i studiem nagrań, powstała kosztem 35,7 mln zł (połowę wydatków pokryły środki unijne)