Są pieniądze na remont kompleksu w OwińskachPAP - 04-08-2017 16:00


Ponad 8,8 mln zł unijnych środków przeznaczył wielkopolski samorząd na przeprowadzenie remontu wnętrz i prace konserwatorskie dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach, gdzie mieści się ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci niewidomych.

Starosta poznański Jan Grabkowski powiedział, że po zakończeniu prac remontowych i konserwatorskich, obiekt w Owińskach ma szanse stać się turystyczną perłą tej części regionu.

Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak podpisał w piątek w imieniu instytucji zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014- 2020 (WRPO 2014+) umowy o dofinansowanie projektów związanych z zachowaniem, ochroną, promocją i rozwojem dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Poznania.

Beneficjentami wsparcia, poza powiatem poznańskim, są samorządy Poznania i Buku, oraz Muzeum Śremskie w Śremie. Łączna wartość dofinansowanych projektów wynosi ponad 31,7 mln zł, w tym wysokość środków przekazanych w ramach WRPO 2014+ to 26,6 mln zł.

Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach kosztować będzie w sumie ponad 10,4 mln zł. Prace potrwają do końca 2018 roku. W jego efekcie zabytkowy kompleks zostanie pozbawiony barier architektonicznych i w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Po zakończeniu prac, znaczna część zabytkowych pomieszczeń obiektu zostanie udostępniona zwiedzającym.

"W ostatnich latach zainwestowaliśmy w Owińska 15 mln zł, teraz będzie to w sumie 25 mln zł. Nasza, już obecnie znakomita placówka, stanie się jeszcze lepszym ośrodkiem edukacyjnym. Będzie to też turystyczna perełka; udostępnimy zwiedzającym refektarze, bibliotekę, kapitularz i kaplice" - powiedział Jan Grabkowski.

"W okolicach Poznania znany i odwiedzany jest zamek w Kórniku czy pałac w Rogalinie. Chciałbym, by o kompleksie w Owińskach mówiono jako o równie pięknym miejscu" - dodał.

Remont obejmie m.in. pomieszczenia jadalni, czytelni, biblioteki czy auli, oraz piwnic i klatek schodowych. Ponadto zaplanowano prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz m.in. zakup transporterów schodowych dla osób niepełnosprawnych. Na korytarzach i na klatkach schodowych zamontowane będą m.in. trójwymiarowe naklejki posadzkowe, ułatwiające dotykową orientację w przestrzeni. Planowany jest też zakup wyposażenia dla działającego w kompleksie muzeum tyflologicznego.

W ramach projektu planowane jest również wydanie dwujęzycznego folderu, zawierającego informacje o realizacji inwestycji i historii zabytkowego kompleksu.

W ośrodku w Owińskach od 2012 roku działa unikatowy park orientacji przestrzennej, dzięki któremu niewidome dzieci uczą się samodzielnego poruszania w terenie. W parku są m.in. specjalne przyrządy dydaktyczne: zabawki dźwiękowe, równoważnie, huśtawki i tory przeszkód. Działa tam też pierwsze w Polsce muzeum tyflologiczne, obejmujące zbiory przyrządów wykorzystywanych przez niewidomych zarówno współcześnie, jak i w przeszłości: mapy, tabliczki brajlowskie i grafiki dotykowe. Ośrodek w Owińskach ma też unikatowe laboratorium tyfloakustyczne, w którym uczniowie poznają odgłosy miasta.

Projekt Miasta Poznań otrzymał wsparcie w wysokości ponad 8,5 mln zł. Przedsięwzięcie obejmuje rewitalizację i przystosowanie zabytkowego kompleksu pn. Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury. Wartość przedsiewziecia przekracza 10 mln zł.

Celem projektu Muzeum Śremskiego, dofinansowanego kwotą 6,7 mln z zł jest rozbudowa budynku muzeum o pawilon wystawowy i salę widowiskową oraz utworzenie multimedialnej i interaktywnej ekspozycji stałej.

"Ekspozycja stała wymagała modernizacji ze względu na rozwój technologii i zmieniającą się publiczność, która oczekuje innych rzeczy niż odwiedzający naszą placówkę w poprzednich latach. Sala widowiskowa została zaprojektowana w ten sposób, by można było w niej nowe, mniejsze przestrzenie, służące mniejszym grupom" - powiedział dyrektor muzeum Mariusz Kondziela. Całkowita wartość projektu to blisko 7,9 mln zł.

Samorząd Buku, dzięki dofinansowaniu w wysokości blisko 2,5 mln zł, przeprowadzi prace adaptacyjne w budynku byłej synagogi, która ma pełnić funkcje kulturalno-wystawiennicze. Łączna wartość prac wyniesie blisko 3 mln zł.

Dotychczas w ramach poddziałania WRPO 2014+ "Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania" Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 27 mln zł.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to forma współpracy samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania ich atutów i wspólnego rozwiązywania problemów, współfinansowana ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO 2014+. Partnerstwa miast wojewódzkich lub regionalnych i otaczających je gmin oraz władze województw wspólnie ustalają cele i wskazują inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia.

Obszary realizacji instrumentu ZIT w Wielkopolsce to obszar funkcjonalny Miasta Poznania - jako ZIT dla miasta wojewódzkiego, oraz obszar funkcjonalny ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim - jako ZIT dla aglomeracji miejskiej o charakterze regionalnym.